Sporočila za javnost

Ob 25. novembru, mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami, bodo po državi potekali številni dogodki: srečanja, okrogle mize, predavanja in posveti ... Namenjeni bodo ozaveščanju in informiranju javnost o problematiki in razsežnostih nasilja nad ženskami, otroki in v družinah po vsej Sloveniji. Pri številnih aktivnostih bodo na različne načine sodelovali tudi policisti oz. posamezne policijske uprave ter se tako pridružili prizadevanjem drugih vladnih in nevladnih institucij.

Napovednik naslije nad zenskami

Nevladne organizacije so pripravile skupen napovednik aktivnosti ob dnevu boja proti nasilju nad ženskami 


V naslednjih 16 dneh, od 25. novembra do 10. decembra, bomo občanom tako tudi policisti na številnih lokacijah svetovali o pomenu prijave nasilja nad ženskami in jih tudi na splošno informirali o problematiki nasilja v družini, o zakonodaji in pooblastilih policije na tem področju, o možnostih pomoči žrtvam nasilja itd. Predvsem želimo sporočiti, da je nesprejemljivo vsakršno psihično, fizično ali katero drugo nasilje!

Letošnja svetovna kampanja poteka pod geslom Ne pustimo nikogar za seboj, saj želijo Združeni narodi še posebej opozoriti na pripadnice manjšin oz. tiste ženske, ki iz različnih razlogov (najpogostejši razlog pa je revščina) živijo na obrobju družbe. Ravno te deklice in ženske so še posebej izpostavljene vsakovrstnim zlorabam in nasilju v domačem in širšem okolju. Tudi nevladni organizaciji Društvo SOS telefon ter Društvo za nenasilno komunikacijo letos ob 25. novembru posebno pozornost namenjata spolnemu nasilju in nadlegovanju žensk in deklic. Položaj žensk, žrtev spolnega nadlegovanja in nasilja namreč po njunih ocenah ostaja zaskrbljujoče slab, po ocenah nekaterih nevladnih organizacij pa se celo slabša.

Več o tem v današnjem sporočilu za javnost Vlade RS: Z oranžno proti nasilju nad ženskami 

Policisti na leto povprečno obravnavamo okrog 1.400 kaznivih dejanj nasilja v družini, okrog 100 kaznivih dejanj nasilništva in približno 3.000 tovrstnih prekrškov, izrečemo tudi okoli 1000 ukrepov prepovedi približevanja določenemu kraju ali osebi. Največkrat so povzročitelji moški, torej partnerji, in kot žrtve so največkrat ženske, njihove partnerke.

spletna stran-001Spletna stran Nasilje v družini - informacije o postopku na policiji vsebuje veliko koristnih informacij. Namenjene so tako žrtvam nasilja v družini kot tudi vsem tistim, ki bi jim radi pomagali, pa morda ne vedo, kako. Predstavljene so naslednje vsebine:

  • prijava nasilja v družini,
  • policijska prepoved približevanja,
  • policijsko spremstvo žrtve nasilja v družini,
  • dejavnosti policije ob vloženi prijavi,
  • kaj lahko kot žrtev naredim sam/-a,
  • pogosto zastavljena vprašanja,
  • posebna pravica: odškodnina države za žrtve nasilnih dejanj,
  • brošure in spletne povezave.


Povezane vsebine:

Delovno srečanje na novomeški policijski upravi o izkušnjah pri obravnavi nasilja v družini (sporočilo za javnost, 23. 11. 2017)