Sporočila za javnost

Objavili smo javni razpis za kandidate za pomožne policiste. Prijavite se! Javni razpis je odprt do 31. januarja 2019:

  • kandidati, ki bodo vloge posredovali do 26. aprila 2018 in bodo uspešno opravili izbirni postopek, se bodo udeležili osnovnega usposabljanja predvidoma v novembru 2018,
  • kandidati, ki bodo vloge posredovali med 27. aprilom in 31. avgustom 2018 in bodo uspešno opravili izbirni postopek, se bodo udeležili osnovnega usposabljanja predvidoma v marcu 2019,
  • kandidati, ki bodo vloge posredovali od 1. septembra 2018 do konca razpisnega roka (31. januarja 2019) in bodo uspešno opravili izbirni postopek, pa se bodo udeležili osnovnega usposabljanja, ki bo predvidoma v novembru 2019.

02 pomozni policisti

Vse informacije o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati kandidati, vključno s prilogami, ki jih mora vsebovati prijava, so dosegljive na spletni strani:

Javni razpis za kandidate za pomožne policiste


Dodatne informacije

Pravice in obveznosti pomožnih policistov 

Pogosta vprašanja

Zastoji na mejnih prehodih

Mejni prehod Promet Razlog Osveženo Vstop/Izstop Čakalna doba
DRAGONJA VSI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 13.05.2021 ob 20:30 IZSTOP 5 minut
GRUŠKOVJE TOVORNI RAZLOGI SOSEDNJIH MO 13.05.2021 ob 10:00 IZSTOP 1 ura
GRUŠKOVJE TOVORNI RAZLOGI SOSEDNJIH MO 13.05.2021 ob 05:00 IZSTOP 2 uri
GRUŠKOVJE TOVORNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 14.05.2021 ob 17:40 VSTOP 1 ura 30 minut
SLOVENSKA VAS OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 13.05.2021 ob 09:30 VSTOP 30 minut
STAROD OSEBNI RAZLOGI SOSEDNJIH MO 13.05.2021 ob 09:55 IZSTOP 10 minut
ZGORNJI LESKOVEC OSEBNI RAZLOGI SOSEDNJIH MO 13.05.2021 ob 02:10 IZSTOP 30 minut

Informacije o razmerah in zastojih na cestah so dostopne na spletni strani Prometno-informacijskega centra za državne ceste.
Podatki so dostopni tudi na spletnem servisu.