Sporočila za javnost

Želite prispevati k varnosti v svojem okolju? Si želite dinamičnega, zanimivega, nikoli dolgočasnega delovnika? Prijavite se in se zaposlite v policiji! K sodelovanju namreč vabimo večje število kandidatov za policiste - nadzornike državne meje.

 

Razpisni roki:

  • kandidati, ki bodo vloge posredovali do 13. aprila 2018 in bodo uspešno opravili izbirni postopek, bodo sklenili pogodbo o zaposlitvi predvidoma v prvi polovici septembra 2018;
  • kandidati, ki bodo vloge posredovali med 14. aprilom in 31. julijem 2018 in bodo uspešno opravili izbirni postopek, bodo sklenili pogodbo o zaposlitvi predvidoma v prvi polovici januarja 2019. 

 

IMG 1270

 

Imate srednjo splošno ali strokovno izobrazbo (V. stopnjo)?

Ste državljan/ka Slovenije in imate stalno prebivališče v Evropski uniji?

Imate veljavno vozniško dovoljenje B-kategorije?

Imate ustrezne psihofizične sposobnosti?

Izpolnjujete tudi druge pogoje?

 

Delo po uspešno zaključenem usposabljanju se bo opravljalo predvidoma na območju policijskih uprav Koper, Novo mesto, Kranj, Maribor in Ljubljana.

 

Podrobnejši razpisni pogoji, kriteriji in obrazec za prijavo:

POLICIST SR - KANDIDAT (šifra DM 64001), več uradniških delovnih mest  *

 

* Izbrani kandidati bodo najprej sklenili pogodbo o zaposlitvi za določen čas (za čas 6-mesečnega usposabljanja), po uspešno zaključenem usposabljanju pa bodo sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, in sicer za opravljanje nalog varovanja schengenske meje in varovanja objektov. 

 

 

 

Dodatne informacije dobite v Uradu za organizacijo in kadre, vsak delovni dan med 10. in 12. uro. Kontaktne osebe so:

  • Nataša Stušek, telefonska številka (01) 428 40 68,
  • Sabina Bernjak, telefonska številka (01) 428 50 17, in
  • Urša Kirn Pečnik, telefonska številka (01) 428 43 04.

 

Zastoji na mejnih prehodih

    Ni podatkov o zastojih na mejnih prehodih.

Informacije o razmerah in zastojih na cestah so dostopne na spletni strani Prometno-informacijskega centra za državne ceste.
Podatki so dostopni tudi na spletnem servisu.