Sporočila za javnost

Se želite zaposliti v policiji kot policist - nadzornik državne meje? Še se lahko prijavite, saj smo rok za oddajo prijav podaljšali do 15. oktobra 2018.

 

Razpisni roki:

  • kandidati, ki so vloge posredovali najkasneje do 31. julija 2018 in bodo uspešno opravili izbirni postopek, bodo sklenili pogodbo o zaposlitvi predvidoma v prvi polovici januarja 2019,
  • kandidati, ki bodo vloge posredovali najkasneje do 15. oktobra 2018 in bodo uspešno opravili izbirni postopek, pa bodo sklenili pogodbo o zaposlitvi predvidoma februarja 2019.

 

IMG 1270

 

Imate srednjo splošno ali strokovno izobrazbo (V. stopnjo)?

Ste državljan/ka Slovenije in imate stalno prebivališče v Evropski uniji?

Imate veljavno vozniško dovoljenje B-kategorije?

Imate ustrezne psihofizične sposobnosti?

Izpolnjujete tudi druge pogoje?

 

Delo po uspešno zaključenem usposabljanju se bo opravljalo predvidoma na območju policijskih uprav Koper, Novo mesto, Kranj, Maribor in Ljubljana.

Podrobnejši razpisni pogoji, kriteriji in obrazec za prijavo:

POLICIST SR - KANDIDAT (šifra DM 64001), več uradniških delovnih mest*

 

* Izbrani kandidati bodo najprej sklenili pogodbo o zaposlitvi za določen čas (za čas 6-mesečnega usposabljanja), po uspešno zaključenem usposabljanju pa bodo sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, in sicer za opravljanje nalog varovanja schengenske meje in varovanja objektov. 

 

 

Dodatne informacije dobite v Uradu za organizacijo in kadre, vsak delovni dan med 10. in 12. uro. Kontaktne osebe so:

  • Nataša Stušek, telefonska številka (01) 428 40 68,
  • Sabina Bernjak, telefonska številka (01) 428 50 17, in
  • Urša Kirn Pečnik, telefonska številka (01) 428 43 04.

 

Zastoji na mejnih prehodih

Mejni prehod Promet Razlog Osveženo Vstop/Izstop Čakalna doba
DRAGONJA VSI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 20.06.2019 ob 07:45 VSTOP 30 minut
GRUŠKOVJE OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 20.06.2019 ob 06:00 IZSTOP 30 minut

Informacije o razmerah in zastojih na cestah so dostopne na spletni strani Prometno-informacijskega centra za državne ceste.
Podatki so dostopni tudi na spletnem servisu.