Sporočila za javnost

Policija poziva k oddaji ponudb za nakup konja in psov za operativno delo.

 

Policija za opravljanje operativnih policijskih nalog kupuje konja, ki mora biti star od 4 do 9 let, moški kastrat, polkrvni ali toplokrvni jahalni konj, višina vihra najmanj 168 cm in osnovno ujahan.

 

Policija za operativne naloge kupuje štiri službene pse. Pes mora po zunanjosti ustrezati tipu delovnih službenih psov pasme nemški ovčar, belgijski ovčar, nizozemski ovčar in rottweiler. Rodovnik ni pogoj za nakup. Pes ne sme biti mlajši od 10 mesecev in ne starejši od 36 mesecev.
 

Ponudnik lahko ponudi enega ali več konj in enega ali več psov. Naročnik lahko kupi tudi več konj in psov, če bodo na podlagi prejetih ponudb sredstva to dopuščala.

 

Zbiranje ponudb za konja in pse traja do petka, 5. 10. 2018, najkasneje do 24. ure. Ponudniki oddajo ponudbe s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Uprava uniformirane policije, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana.

Zastoji na mejnih prehodih

Mejni prehod Promet Razlog Osveženo Vstop/Izstop Čakalna doba
DOBOVEC OSEBNI RAZLOGI SOSEDNJIH MO 09.08.2020 ob 21:31 VSTOP 1 ura
DRAGONJA OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 09.08.2020 ob 19:01 VSTOP 30 minut
DRAGONJA VSI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 08.08.2020 ob 18:00 VSTOP 30 minut
GRUŠKOVJE OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 08.08.2020 ob 21:30 VSTOP 1 ura 30 minut
GRUŠKOVJE OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 09.08.2020 ob 21:15 VSTOP 1 ura
GRUŠKOVJE OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 09.08.2020 ob 06:00 IZSTOP 1 ura
JELŠANE OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 09.08.2020 ob 21:00 VSTOP 1 ura
JELŠANE OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 09.08.2020 ob 16:00 IZSTOP 30 minut
OBREŽJE OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 09.08.2020 ob 21:00 VSTOP 2 uri
PETRINA OSEBNI RAZLOGI SOSEDNJIH MO 08.08.2020 ob 16:15 IZSTOP 5 minut
ROGATEC OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 09.08.2020 ob 20:15 VSTOP 1 ura 15 minut
SEČOVLJE - KONTROLNA TOČKA VSI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 08.08.2020 ob 22:30 VSTOP 5 minut
SEČOVLJE - KONTROLNA TOČKA VSI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 08.08.2020 ob 19:55 IZSTOP 5 minut
SEČOVLJE - KONTROLNA TOČKA VSI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 09.08.2020 ob 21:30 VSTOP 5 minut
SOČERGA OSEBNI RAZLOGI SOSEDNJIH MO 08.08.2020 ob 17:30 IZSTOP 20 minut
SOČERGA OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 08.08.2020 ob 17:00 VSTOP 30 minut
SOČERGA OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 09.08.2020 ob 16:30 VSTOP 15 minut
SOČERGA OSEBNI RAZLOGI SOSEDNJIH MO 09.08.2020 ob 16:30 IZSTOP 15 minut
STAROD OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 08.08.2020 ob 20:30 IZSTOP 5 minut
STAROD OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 08.08.2020 ob 20:30 VSTOP 5 minut
STAROD OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 09.08.2020 ob 18:00 VSTOP 5 minut
STAROD OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 09.08.2020 ob 16:00 IZSTOP 5 minut
ZGORNJI LESKOVEC OSEBNI RAZLOGI SOSEDNJIH MO 08.08.2020 ob 12:07 IZSTOP 5 minut
ZGORNJI LESKOVEC OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 09.08.2020 ob 18:12 VSTOP 1 ura 10 minut

Informacije o razmerah in zastojih na cestah so dostopne na spletni strani Prometno-informacijskega centra za državne ceste.
Podatki so dostopni tudi na spletnem servisu.