Sporočila za javnost

Policija poziva k oddaji ponudb za nakup konja in psov za operativno delo.

Policija za opravljanje operativnih policijskih nalog kupuje konja, ki mora biti star od 4 do 9 let, moški kastrat, polkrvni ali toplokrvni jahalni konj, višina vihra najmanj 168 cm in osnovno ujahan.

Policija za operativne naloge kupuje štiri službene pse. Pes mora po zunanjosti ustrezati tipu delovnih službenih psov pasme nemški ovčar, belgijski ovčar, nizozemski ovčar in rottweiler. Rodovnik ni pogoj za nakup. Pes ne sme biti mlajši od 10 mesecev in ne starejši od 36 mesecev.

Ponudnik lahko ponudi enega ali več konj in enega ali več psov. Naročnik lahko kupi tudi več konj in psov, če bodo na podlagi prejetih ponudb sredstva to dopuščala.

Zbiranje ponudb za konja in pse traja do petka, 5. 10. 2018, najkasneje do 24. ure. Ponudniki oddajo ponudbe s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Uprava uniformirane policije, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana.

Zastoji na mejnih prehodih

Mejni prehod Promet Razlog Osveženo Vstop/Izstop Čakalna doba
GRUŠKOVJE TOVORNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 02.03.2021 ob 23:30 VSTOP 1 ura

Informacije o razmerah in zastojih na cestah so dostopne na spletni strani Prometno-informacijskega centra za državne ceste.
Podatki so dostopni tudi na spletnem servisu.