Sporočila za javnost

Na podlagi Zakona o prijavi prebivališča (ZPPreb-1), ki se je začel uporabljati leta 2017, smo v Policiji pripravili elektronski sistem policije za prijavo gostov.

Aplikacija omogoča vsem tistim posameznikom, ki po Zakonu o gostinstvu niso zavezani k vpisu nastanitvenega obrata v register nastanitvenih obratov, da svoje goste prijavijo policiji.


vstopna tocka aplikacija za prijavo gostaTo so vsi tisti posamezniki, pri katerih gostje ne prenočujejo proti plačilu, oziroma tisti, ki nimajo registrirane dejavnosti, da bi se jih lahko štelo za sobodajalce, se pa po zakonu štejejo za gostitelja (zapori, prevzgojni domovi, vzgojni zavodi, zavodi za usposabljanje oziroma njihovi dislocirani oddelki, bolnišnice oziroma zdravstveni zavodi, študentski in dijaški domovi, ki niso registrirani za opravljanje dejavnosti oddajanja za namen turizma, planinske koče brez stalne internetne povezave).

Elektronski sistem policije lahko uporabite tudi za prijavo tujcev (če niso državljani Republike Slovenije), ki se ne nastanijo pri stanodajalcih oziroma gostiteljih, torej za prijavo sorodnikov, prijateljev, znancev, ki pridejo k vam na obisk in bivajo pri vas. V tem primeru ne vam ne vašemu obiskovalcu iz tujine ni treba še osebno na policijsko postajo.

Prijava in odjava je obveznost, ki je po zakonu predpisana za vse tujce, ki nimajo dovoljenja za prebivanje (državljani tretjih držav), potrdila o prijavi prebivanja (državljani EU) ali vizuma za dolgoročno bivanje (vstop na podlagi vizumske liberalizacije oz. vizuma za kratkoročno bivanje). Prijava in odjava se opravi na krajevno pristojni policijski postaji, najpozneje v roku treh dni po prestopu državne meje.

Tujca prijavi oseba, ki mu omogoča bivanje. Če se tujec prijavlja sam, mora predložiti soglasje lastnika ali solastnika nepremičnine, v kateri se je/bo nastanil, ter njegove kontaktne podatke, da se soglasje lahko preveri.

Prijava gosta

V aplikacijo se prijavite s svojim digitalnim potrdilom, ki omogoča enoznačno identifikacijo. Zaupanja vredni certifikati so: SIGOV-CA, SIGEN-CA, PostarCA, AC NLB, Halcom CA, MORS.

Vstop v aplikacijo

Podatki, ki jih morate posredovati policiji preko aplikacije, so:

 • zaporedna številka prijave gosta
 • ime in priimek gosta
 • datum rojstva gosta
 • spol gosta
 • državljanstvo gosta
 • številka in vrsta identifikacijskega dokumenta gosta (npr. osebna izkaznica, potni list)
 • datum prihoda in odhoda gosta
 • ura prihoda in odhoda gosta
 • datum prijave in odjave gosta
 • podatki o gostitelju: ime in priimek, EMŠO in naslov
 • naslov, kjer bo gost pri gostitelju nastanjen (točen naslov in kraj).

V primeru težav z aplikacijo se obrnite na tehnično pomoč Policije na telefonsko številko (01) 428 4444 ali na e-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..


Gostitelj mora posredovati točne podatke o gostih. Če gostitelj gosta ne prijavi ali pa so dani podatki napačni, je za kršitev predvidena globa od 500 od 1.500 evrov.

Pomembno!

Tisti gostitelji, ki imajo svoje nastanitvene obrate vpisane v register nastanitvenih obratov (RNO), morajo o gostih in prenočitvah poročati preko novega sistema (eTurizem). Na spletni strani AJPES so vam na voljo ključna vsebinska pojasnila, namenjena izvajalcem nastanitvene dejavnosti.


Leta 2017 je Agencija RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES) vzpostavila nov sistem sporočanja podatkov o gostih in prenočitvah (eTurizem), skupaj z novo vzpostavljenim registrom nastanitvenih obratov (RNO). Gre za informatizirano javno zbirko podatkov o nastanitvenih obratih, v katero se morajo na podlagi vpisa v poslovni register vpisati vsi nastanitveni obrati. RNO je javno in brezplačno dostopen na spletni strani AJPES. Gostitelji, zavezani k vpisu v RNO, se morajo naprej registirati v Poslovni register Slovenije (PRS) in nato vpisati nastanitvene obrate v RNO, potem pa začnejo s poročanjem preko aplikacije eTurizem. Gostitelji v elektronsko aplikacijo eTurizem vpisujejo vse zahtevane podatke o svojih gostih oziroma lahko podatke v aplikacijo posredujejo preko spletnih servisov. Namesto ločenega poročanja podatkov Policiji, Statističnemu uradu RS (SURS) in občinam lahko gostitelji podatke po novem poročajo le enkrat, zgolj na AJPES, ki poskrbi za distribucijo podatkov Policiji, SURS in občinam.

Obstoječi ponudniki so imeli na voljo trimesečno prehodno obdobje za prehod s starega sistema poročanja, kjer so podatke pošiljali na tri različne naslove, v nov, enotni sistem. Gostitelji, ki še niso bili vpisani, so se morali v register vpisati do 28. februarja 2018, poročati pa so začeli s prvim dnem naslednjega meseca po vpisu. Poročanje izključno prek spletne aplikacije eTurizem je za vse postalo obvezno od 1. marca 2018. Takrat je tudi prenehal z delovanjem eGOST.

Povezane vsebine

S 1. decembrom 2017 zaživel nov sistem poročanja o gostih in prenočitvah eTurizem 

Več informacij o novem zakonu o prijavi prebivališča, ki bo poenostavil sistem prijavljanja gostov

Poročanje o gostih na podlagi novega Zakona o prijavi prebivališča - dodatno pojasnilo

Ključna vsebinska pojasnila, namenjena izvajalcem nastanitvene dejavnosti

Prijava gosta in turistična taksa 

Nov sistem sporočanja podatkov - eTurizem 

Pogosta vprašanja
 

zlozenka prijava gostov

 zlozenka eturizem surs