Sporočila za javnost

Začasna ponovna uvedba nadzora na notranji schengenski meji

Na notranjih mejah s Hrvaško in Madžarsko je bil uveden ponovni nadzor, vzpostavljeni so bili mejni prehodi različnih kategorij. Več informacij: Začasni nadzor na notranji meji

Na celotni slovenski zunanji schengenski meji je 5 mejnih prehodov različnih kategorij, in sicer:

  • 3 mejni prehodi za mednarodni zračni promet,
  • 2 mejna prehoda za mednarodni morski promet.

 

Mejni prehodi za mednarodni zračni promet (3)

Št. Mejni prehod PU PP Odpiralni čas*
1. Ljubljana-Brnik  - na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana
Zgornji Brnik 130 v, 4210 Brnik
(04) 281 56 30
KR PLP Brnik vsak dan od 6.00 do 23.00
2. Maribor-Slivnica  - na letališču Edvarda Rusjana Maribor
Letališka ulica 10, 2312 Orehova vas
(02) 629 67 80
MB PP Rače vsak dan od 8.00 do 17.00
* Velja za obdobje od 29. 10. 2023 do 3. 3. 2024
3. Portorož  (Portorose) - Sečovlje (Sicciole), na letališču Portorož
Sečovlje 19, 6333 Sečovlje
(05) 616 15 23
KP PPOP Koper vsak dan od 8.30 do 17.00
* Velja za zimsko prometno obdobje

 

Mejni prehodi za mednarodni morski promet (2)

Št. Mejni prehod PU PP Odpiralni čas
1. Koper (Capodistria)
Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper
(05) 616 15 15
  - luka 
  - pomol 
  - potniški terminal
KP PPOP Koper 24 ur – vse dni v tednu
2. Piran  (Pirano)
Dantejeva ulica 2, 6330 Piran
(05) 616 15 21
KP PPOP Koper 24 ur – vse dni v tednu

 

Pojasnilo h kraticam:

  • PU - policijska uprava: KP - Koper, KR - Kranj, MB - Maribor
  • PP - policijska postaja
  • PLP - postaja letališke policije
  • PPOP - postaja pomorske policije

Povezane vsebine

Aktivnosti slovenske policije v zvezi z migracijami
Nadzor državne meje
Schengenska ureditev v Sloveniji
Notranja schengenska meja
Dokumenti za prehod meje