Sporočila za javnost

znak gnzs

Tu boste našli številne koristne informacije in nasvete, tako za otroke in mladostnike, žrtve medvrstniškega nasilja, kot tudi za njihove starše, učitelje in sošolce. Gre za resen problem, ki je lahko in mora biti ustavljen.

Ko govorimo o nasilju nad vrstniki, gre za različne oblike namernih agresivnih ravnanj, ki jih vrstnik ali skupina vrstnikov izvaja nad posameznim otrokom oziroma mladostnikom. Oblike medvrstniškega nasilja so različne, prav tako načini njegovega izvajanja.

2

Otrok in mladostnik, ki je žrtev nasilja, je ujet v mrežo nasilnega ravnanja vrstnika oziroma vrstnikov. Velikokrat je ustrahovan in ga je strah povedati, kaj se mu dogaja. 

Pri otroku ali mladostniku, ki je žrtev nasilja, se lahko pokažejo posledice nasilja, kot so: depresivnost, slabo samovrednotenje in samospoštovanje, slaba samopodoba, sramežljivost, zaržanost, pasivnost, izolacija, slabši šolski uspeh in drugi dosežki, odpor do šole, pogosto obolevanje, poskusi samomora ...

Prav zato je pomembno, da (pre)poznamo znake nasilja nad otroki in da vemo, kaj storiti oziroma kako ukrepati, da bi ustavili nasilneža/-e in pomagali otroku ali mladostniku, ki je žrtev medvrstniškega nasilja.

Oblike medvrstniškega nasilja

Kje in kako se dogaja nasilje nad vrstniki?

Kakšni so znaki nasilja nad vrstniki?

Kdo so nasilneži in zakaj? Kdo so žrtve?

Kaj lahko storijo starši?

Kaj lahko storiš,
če si žrtev nasilja med vrstniki?

  • Ignoriraj nasilneža. Reci odločen NE in pojdi stran.
  • Povej prijatelju.
  • Povej v šoli.
  • Povej doma staršem.
  • Povej in zaupaj policistu. 

Tom telefon Svetovalni telefon za otroke in mladostnike 116 111
UNICEF Varna tocka logo Varne točke za otroke v stiski
safe300 Točka osveščanja za varno uporabo interneta

 

5 Vsako nasilje lahko prijaviš policiji na 113.

nasilje zgibanka


Zgibanka: Skupaj proti izsiljevanju in drugim oblikam nasilja   

 

To sem jaz


#to sem jaz (skupnost za mlade z vprašanji, o katerih je lažje pisati kot govoriti)


Povezane vsebine:

Zastoji na mejnih prehodih

Mejni prehod Promet Razlog Osveženo Vstop/Izstop Čakalna doba
DRAGONJA VSI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 04.07.2022 ob 12:30 VSTOP 5 minut
GRUŠKOVJE OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 05.07.2022 ob 15:57 IZSTOP 30 minut
GRUŠKOVJE OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 05.07.2022 ob 15:56 VSTOP 15 minut
GRUŠKOVJE TOVORNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 05.07.2022 ob 15:56 VSTOP 1 ura 30 minut
JELŠANE OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 05.07.2022 ob 14:00 VSTOP 5 minut
SEČOVLJE - KONTROLNA TOČKA VSI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 04.07.2022 ob 15:00 IZSTOP 5 minut
SEČOVLJE - KONTROLNA TOČKA VSI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 04.07.2022 ob 12:20 VSTOP 5 minut

Informacije o razmerah in zastojih na cestah so dostopne na spletni strani Prometno-informacijskega centra za državne ceste.
Podatki so dostopni tudi na spletnem servisu.