Sporočila za javnost

Neprilagojena hitrost je na slovenskih cestah med glavnimi dejavniki prometnih nesreč, še zlasti tistih z najhujšimi posledicami. Pogosto je povezana tudi z nekaterimi drugimi dejavniki, kot so nepravilna stran in smer vožnje, nepravilno prehitevanje in neupoštevanje pravil o prednosti. Področje hitrosti je zato ključno za zagotavljanje boljše prometne varnosti.

  IMG 3271 radar

Usodna je lahko že najmanjša prekoračitev hitrosti

Nekateri vozniki hitrosti in načina vožnje žal še vedno ne prilagodijo svojim sposobnostim za vožnjo, lastnostim in stanju ceste ter preglednosti na njej, gostoti in drugim značilnostim prometa, vremenskim razmeram ter značilnostim vozila in tovora. Pozabljajo, da promet in cesta napak ne oproščata. Ne zavedajo se, da je dovolj zgolj trenutek nepazljivosti, ki jim lahko popolnoma spremeni življenje, in da je lahko usodna že najmanjša prekoračitev hitrosti.

Da bi voznike opozorili na to, kako zelo pomembno je upoštevati hitrostne omejitve in druga prometna pravila, policisti v sodelovanju z drugimi državnimi in nevladnimi organizacijami že vrsto let izvajamo akcijo Hitrost - počasneje je varneje.

 

IMG 3210 merjenje hitrosti

Osnovni namen akcije, ki jo vsako leto izvedemo v več terminih, je zmanjšanje števila prometnih nesreč, ki se zgodijo zaradi hitrosti, in zmanjšanje njihovih posledic. Naše aktivnosti so usmerjene predvsem v preventivno delovanje, izvajamo pa tudi poostrene nadzore hitrosti. Posebej smo pozorni na prekoračitve hitrosti v naseljih, pa tudi na povratnike in voznike, ki najbolj kršijo hitrostne omejitve. Pri tem uporabljamo tudi razpoložljive stacionarne merilnike hitrosti in sodelujemo z mestnimi redarstvi ter na ta način poskušamo prispevati k večji varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu. 

Večje so hitrosti, hujše so poškodbe

Z doslednejšim spoštovanjem omejitev hitrosti in ustrezno prilagoditvijo vožnje razmeram na cesti bi lahko obvarovali marsikatero življenje, saj stopnja poškodb narašča sorazmerno s hitrostjo.

Vožnja znotraj hitrostnih omejitev lahko na evropskih cestah reši na tisoče življenj. 

Že če bi povprečno hitrost v naseljih zmanjšali za samo 1 km/h, bi se število prometnih nesreč zmanjšalo za približno 4 %. Znižanje povprečne hitrosti za 1 km/h zunaj naselja pa bi pomenilo zmanjšanje števila prometnih nesreč zaradi hitrosti za približno 2 %. 

Na to, da je počasneje tudi zares varneje, pa kaže tudi podatek, da je verjetnost smrti pešca ob trku pri hitrosti 50 km/h kar 85-odstotna, pri hitrosti 30 km/h pa se verjetnost, da bo pešec zaradi trka umrl, zmanjša na manj kot 10 odstotkov.

 

Višje povprečne hitrosti so značilne predvsem za obdobja lepega vremena, ko so vozne lastnosti dobre. Vozniki lahko zaradi dobre vidljivosti, suhih cest in drugih ugodnih dejavnikov dobijo lažen občutek varnosti, pogosto tudi precenijo svoje sposobnosti, zaradi česar vozijo hitreje in bolj agresivno. Obenem je v lepem in toplem vremenu, tj. spomladi in poleti, promet gostejši, poleg voznikov osebnih in tovornih vozil pa je na cestah tudi veliko pešcev, kolesarjev, voznikov motornih koles in koles z motorjem, kmetijske mehanizacije idr., kar dodatno negativno vpliva prometno varnost.

Bodite odgovorni in prilagodite hitrost!

Vozniki, prilagodite hitrost svoje vožnje veljavnim omejitvam, pa tudi svojemu vozniškemu znanju in izkušnjam ter razmeram na cesti! 

 

Zastoji na mejnih prehodih

Mejni prehod Promet Razlog Osveženo Vstop/Izstop Čakalna doba
DRAGONJA OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 01.08.2021 ob 18:30 IZSTOP 30 minut
DRAGONJA OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 01.08.2021 ob 18:01 VSTOP 1 ura
DRAGONJA VSI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 01.08.2021 ob 23:00 VSTOP 5 minut
DRAGONJA VSI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 01.08.2021 ob 20:00 IZSTOP 5 minut
GRUŠKOVJE OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 01.08.2021 ob 23:00 VSTOP 1 ura
GRUŠKOVJE OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 01.08.2021 ob 23:00 IZSTOP 30 minut
GRUŠKOVJE OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 02.08.2021 ob 00:01 IZSTOP 30 minut
GRUŠKOVJE OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 02.08.2021 ob 00:01 VSTOP 30 minut
JELŠANE OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 01.08.2021 ob 18:00 VSTOP 3 minut
KRASINEC OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 01.08.2021 ob 12:00 IZSTOP 5 minut
NOVOKRAČINE OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 01.08.2021 ob 10:45 IZSTOP 45 minut
OBREŽJE OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 01.08.2021 ob 23:00 IZSTOP 20 minut
PETRINA OSEBNI RAZLOGI SOSEDNJIH MO 01.08.2021 ob 21:15 VSTOP 5 minut
PETRINA OSEBNI RAZLOGI SOSEDNJIH MO 01.08.2021 ob 21:15 IZSTOP 5 minut
RAJNKOVEC OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 01.08.2021 ob 08:23 IZSTOP 5 minut
ROGATEC OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 01.08.2021 ob 18:06 VSTOP 5 minut
ROGATEC OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 01.08.2021 ob 14:06 IZSTOP 5 minut
SEČOVLJE - KONTROLNA TOČKA VSI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 01.08.2021 ob 20:00 VSTOP 5 minut
SOČERGA OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 01.08.2021 ob 17:00 VSTOP 20 minut
STAROD OSEBNI RAZLOGI SOSEDNJIH MO 01.08.2021 ob 09:02 IZSTOP 1 ura 30 minut
STAROD OSEBNI RAZLOGI SOSEDNJIH MO 01.08.2021 ob 08:22 VSTOP 30 minut
STAROD VSI RAZLOGI SOSEDNJIH MO 01.08.2021 ob 23:30 IZSTOP 5 minut
STAROD VSI RAZLOGI SOSEDNJIH MO 01.08.2021 ob 17:52 VSTOP 15 minut
VINICA OSEBNI RAZLOGI SOSEDNJIH MO 01.08.2021 ob 20:00 VSTOP 5 minut
VINICA OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 01.08.2021 ob 15:00 IZSTOP 15 minut

Informacije o razmerah in zastojih na cestah so dostopne na spletni strani Prometno-informacijskega centra za državne ceste.
Podatki so dostopni tudi na spletnem servisu.