Revija za kriminalistiko in kriminologijo

ISSN 0034-690X

Arhiv O reviji Navodila avtorjem


 

RKK, letnik 61, leto 2010, številka 4,

 


Članki


Benjamin Flander:

RKK_2010_04

Zoran Kanduč:


Dragan Petrovec:


Igor Areh:


Gorazd Meško in Aleksander Koporec Oberčkal:

 

Iz zgodovine

Pavle Čelik:


Pregled strokovnih člankov 


Prikazi, ocene, recenzije 

Miran Mitar: European Sourcebook (Evropski zbornik)

Iztok Podbregar: Cliff Roberson, Dilip K. Das, Jennie K. Singer, Police Without Borders - The Fading Distinction Between Local and Global (Policija brez meja - izginjajoče razlike med lokalnim in globalnim)

Nina Peršak: Suzanne Ost, Child Pornography and Sexual Grooming - Legal and Societal Responses (Otroška pornografija in spolni "grooming" - pravni in družbeni odzivi)

Zoran Kanduč: Mike Davis, Planet slumov


Zapisi

Maja Jere in Katja Eman:

Aleš Završnik in Emanuel Banutai:


Nove knjige