Revija za kriminalistiko in kriminologijo

ISSN 0034-690X

Arhiv O reviji Navodila avtorjem


 

RKK, letnik 60, leto 2009, številka 2,


Kazalo 


Članki

Andrej Lukan:


Dragan Petrovec, Mojca M. Plesničar:

RKK_2009_02


Saša Kmet, David K. Špernjak:


Ales Bučar:


 

Iz prakse

Gorazd Pezdir:

Laura Žibert:

 

Iz zgodovine

Pavle Čelik:

 

Pregled strokovnih člankov 

 

Prikazi, ocene, recenzije 

Aleš Završnik: S. Lehman-Langlois (ed.), Technocrime (Tehnokriminaliteta)

 

Zapisi 

Franci Brine: Delo Instituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti v letu 2008

Jasmina Arnež: "Načini uveljavljanja evropskih direktiv o nasilju nad ženskami, otroki in mladimi - dobre prakse in priporočila" (vtisi s konference), Ljubljana, 2009

Ales Završnik: Poročilo s konference "Sodobni izzivi informacijske varnosti': Freiburg i. Br., Nemčija, 12.-14. maj 2009

 

Nove knjige