Revija za kriminalistiko in kriminologijo

ISSN 0034-690X

Arhiv O reviji Navodila avtorjem


 

RKK, letnik 64, leto 2013, številka 1,


Kazalo 

Uvodnik 


Članki

Branko Lobnikar, Andrej Sotlar, Gorazd Meško:

RKK 2013 01

Bernarda Tominc:


Vinko Gorenak, Irena Gorenak:


Peter Umek:


Ksenija Domiter Protner:


Danijela Frangež, Anton Dvoršek:


Tinkara Pavšič Mrevlje:


 

Prikazi, ocene, recenzije 

Maja Jere: Patrick Hebberecht and Evelyne Baillergeau (ur.), Social Crime Prevention in Late Modern Europe, A Comparative Perspective (Socialna prevencija kriminalitete v sodobni Evropi, primerjalna perspektiva)

Maja Jere: Tom Cockcroft, Police Culture, Themes and Concepts (Policijska kultura: teme in pojmi)