Ob zaključku usposabljanja v Policijski akademiji je 9. skupina kandidatk in kandidatov za policiste nadzornike državne meje danes, 2. avgusta 2019, slovesno zaprisegla pred generalno direktorico policije mag. Tatjano Bobnar. Skupina 36 novih policistov nadzornikov državne meje, med njimi je sedem policistk, se bo tako v naslednjih dneh pridružila kolegom na terenu, ki že varujejo schengensko mejo.

Slovesnosti ob zaključku usposabljanja so se poleg kandidatk in kandidatov ter njihovih svojcev in prijateljev udeležili še državna sekretarka na ministrstvu za notranje zadeve mag. Melita Šinkovec, namestnik generalne direktorice policije Jože Senica, direktor Policijske akademije Danijel Žibret, pomočnik direktorja Policijske akademije mag. Ivo Holc, ravnatelj Višje policijske šole Damjan Hvasti in drugi vabljeni gostje.

IMG 2629

Generalna direktorica policije mag. Tatjana Bobnar je novim policistom nadzornikom državne meje čestitala za uspešen zaključek izobraževanja in začetek nove poklicne poti v slovenski policiji: "Mogoče se še niti ne zavedate v celoti pomembnosti tega trenutka, ko vstopate v našo modro družino. Mi je pa v veliko zadovoljstvo, da vas lahko z današnjim dnem naslovim s sodelavcem in s sodelavko. Dandanes biti policist ni preprosto. Poklic policista že dolgo ni več omejen na ozek spekter znanj, ampak zahteva širokega človeka, tako po svojem znanju kot v etični drži. Poleg vseh predpisov, ki tvorijo širok delokrog policije oz. policista, mora namreč policist obvladati še številne druge veščine, da lahko učinkovito izpelje tudi najzahtevnejše policijske postopke. Poleg tega pa mora za uspešno delo imeti tudi "tisto nekaj", tj. občutek za sočloveka in za razmere, v katerih živi, občutek za pravičnost in veliko željo pomagati ljudem. To je osnovno vodilo dobrih policistov, to mora biti vodilo vseh nas," je dejala Bobnarjeva in jim obenem zaželela uspešno in varno delo.

IMG 2673

Opozorila jih je tudi na to, da so pričakovanja javnosti do policije visoka: "Vstop v poklic policista ni klasičen prehod v nek poklic, prav tako nošenje policijske uniforme prinaša dobre in slabe stvari. Vendar verjamem, da ste se odločili biti policist z zavedanjem vsega tega. Ne gre za službo, ki se konča ob določeni uri, ampak je nošnja pretežno modre tkanine še kako prepletena z zasebnim življenjem, z življenjem vaših najbližjih in seveda njihovo podporo, brez katere se tega poklica v celoti ne da opravljati."

Nazadnje pa je izpostavila še specifiko tega področja policijskega dela: "Policist nadzornik državne meje je ena od specialnosti policijskega poklica. Preverjanje upravičenosti zadrževanja na obmejnem pasu, ugotavljanje kraja prečkanja mejne črte ter vmesne poti, ugotavljanje identitete in pregledovanje dokumentov, zbiranje informacij, osebne preiskave in varnostni pregledi prevoznih sredstev, prijetje oseb, blokada območja in še bi lahko naštevali …, vse to je že zdavnaj preseglo nekoč večinoma "rutinska" opravila z obmejnim prebivalstvom na mejnih prehodih. Tisti, ki so se pred petnajstimi leti teoretično ukvarjali z učinki vstopa Slovenije v Evropsko unijo in schengenski prostor, si niti približno niso predstavljali, da bo v zvezi z našo mejo eno najbolj odmevnih vprašanj njeno varovanje. Prav to je že nekaj časa ena od prioritet in eden največjih varnostnih izzivov slovenske policije. In čeprav ta izziv ni majhen, saj je pri nadzoru meja enako pomemben tudi humanitarni vidik nezakonitih migracij, smo pri upravljanju schengenske meje uspešni, kar nam priznava tudi tujina."

Skrb za varovanje državne meje je odgovorna naloga

Mejni policiji pripada skoraj tretjina zaposlenih v slovenski policiji, ta pa obenem tvori majhen, a še kako pomemben delež več sto tisočih evropskih mejnih policistov, ki prebivalcem Evropske unije zagotavljajo mir in varnost. To je tudi naloga policistov - nadzornikov državne meje. Skrb za varovanje meje s Hrvaško oziroma schengenske meje je velika odgovornost, tudi v luči aktualnega povečevanja migracijskih pritiskov. Vendar ne gre zgolj za nadzor nad prehajanjem meje ter preprečevanje nedovoljenih migracij in drugih oblik kriminalitete. Varovanje skupnih meja je pomemben dejavnik zagotavljanja varnostnih interesov unije oz. schengenskega prostora.

Kandidate najprej varnostno preverimo in preizkusimo, nato sledi šestmesečno usposabljanje v Policijski akademiji

Kandidati, ki izpolnjujejo vse pogoje, se uvrstijo v izbirni postopek, znotraj katerega je treba opraviti preizkus telesnih zmogljivosti, psihološki in zdravniški pregled, razgovor z izbirno komisijo in varnostno preverjanje. Z izbranimi kandidati se najprej sklene pogodba o zaposlitvi za določen čas (čas usposabljanja), nato se kandidati šest mesecev usposabljajo po programu za varovanje schengenske meje in varovanje objektov.

Program 6-mesečnega usposabljanja kandidatov za nadzornike državne meje obsega tako strokovno-teoretično in praktično usposabljanje v Policijski akademiji kot praktično usposabljanje v delovnem procesu. Pri teoretičnem delu kandidati osvojijo osnovna znanja s področja organizacije in nalog policije, varovanja meje, se seznanijo z osnovnimi načeli poklicne etike, spoznajo osebno opremo in osnovna pravila nošenja uniforme. Pridobijo znanja s strokovnih področij, povezanih z varovanjem meje, z reševanjem praktičnih primerov razvijajo sposobnosti in spretnosti za delo ter urijo policijske postopke in veščine. V okviru praktičnega usposabljanja na policijskih postajah pa se najprej seznanjajo z delovnim okoljem, spremljajo in opazujejo delo v enoti. V nadaljevanju pa njihovo učenje poteka z delom ob pomoči in vodstvu inštruktorjev na policijskih postajah, ki opravljajo naloge varovanja meje.

IMG 2602

Novih 36 nadzornikov državne meje bo razporejenih po različnih enotah

Nadzorniki državne meje, ki so danes zaprisegli, bodo razporejeni po različnih enotah, in sicer jih gre 15 na Policijsko upravo Koper, 13 na Policijsko upravo Novo mesto, 6 na Policijsko upravo Maribor, en na Policijsko upravo Kranj in en v Specializirano enoto za nadzor državne meje.

Trenutno je v izbirnem postopku še 18 kandidatov, policija pa bo z javnimi objavami še letos iskala dodatne kadre za delo na meji.

Povezane vsebine

Nadzor državne meje