Sorodne objave

 

Generalna direktorica policije mag. Tatjana Bobnar in minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar sta včeraj, 28. novembra 2019, nagovorila udeležence pete nacionalne konference o varnosti v lokalnih skupnostih, ki je potekala v prostorih Mestne občine Nova Gorica.

govor M

Minister Poklukar je poudaril, da je varnost osnovni pogoj za dobro in uspešno delovanje države, njeno blaginjo in razvoj. Varnostno okolje je dinamično in pred nas postavlja številne sodobne varnostne izzive. Odziv moderne policije na te izzive mora biti hiter in učinkovit. "Ker je slovenska policija v državi ključna nosilka notranje varnosti, bom vedno stremel k temu, da ji tudi v prihodnje omogočimo kakovostno opravljanje njenega poslanstva. Strateški dokumenti, ki smo jih v zadnjem obdobju pripravili in sprejeli, so eden pomembnih korakov v to smer," je dejal minister. Poleg tega je treba policiji zagotoviti tudi sodobna pooblastila, ustrezna sredstva in opremo za delo policistk in policistov. "Srce vsake organizacije so seveda njeni zaposleni. Kadrovska slika v policiji ni optimalna, zato si z najožjo ekipo prednostno prizadevamo za aktivno politiko zaposlovanja in promocijo poklica policista. Prvi rezultati so že vidni in konec leta bomo v policiji zabeležili večji priliv kot odliv zaposlenih."

V nadaljevanju je minister izpostavil pomen sodelovanja policije in lokalnih skupnosti. "Občutek varnosti je ključen, saj je vsakodnevno delo policije tesno povezano s prebivalci. To je še zlasti pomembno na lokalni ravni, zato je v naših strateških dokumentih med področji dela policije opredeljeno tudi policijsko delo v skupnosti. Kot minister za notranje zadeve sem policiji dal usmeritve, da še posebej skrbno izvaja svoje naloge v lokalnih skupnostih." Policijska uprava Nova Gorica skrbi za varnost skoraj 120 tisoč prebivalcev, v poletni in zimski turistični sezoni, pa tudi ob vikendih in praznikih se to število še bistveno poveča. "Varnostna situacija na tem območju je kljub temu ugodna," je še poudaril minister.

govor gdp

Udeležence je nagovorila tudi generalna direktorica policije mag. Tatjana Bobnar, ki je izpostavila pomen zaupanja ljudi v policijo. "Ljudje pojem varnosti najbolj konkretno doživljajo skozi probleme, ki jih neposredno prizadenejo. Ljudem je treba prisluhniti, če želimo varno lokalno okolje." Dejala je tudi, da se Policijska uprava Nova Gorica zaradi turistične privlačnosti tega območja in bližine meje z Italijo srečuje z različnimi varnostnimi izzivi. Poleti izstopata varnost v prometu in varnost športnih navdušencev na vodah, v gorah in zraku. Zimska turistična sezona prinaša izzive na smučiščih v Cerknem in Bovcu. Povečano število turistov prinaša veliko fluktuacijo ljudi, ki že sama po sebi pomeni tveganja.

Tako kot drugod se tudi na tem območju policisti srečujejo s pojavom različnih vrst kriminalitete. Generalna direktorica policije je ob tem izpostavila tudi porast nezakonitih prehodov državne meje v zadnjem obdobju. Kot je še povedala, imajo pri soočanju in reševanju teh izzivov policisti veliko posluha za predloge lokalne skupnosti, kjer dobro sodelujejo z župani, upravnimi enotami, občinskimi redarstvi in različnimi službami, s katerimi tudi organizirajo preventivne aktivnosti, izmenjujejo informacije in se posvetujejo ob pojavu varnostnih vprašanj.

udelezenci