Sorodne objave

 

Uprava uniformirane policije je včeraj, 26. oktobra 2023, v kongresni dvorani na Litostrojski cesti v Ljubljani organizirala medresorski posvet na temo nadzora vožnje v naravnem okolju. Na njem so poleg predstavnikov policije sodelovali tudi predstavniki ostalih nadzornih organov: inšpektorji za naravne vire in rudarstvo, gozdarski in lovski inšpektorji, uslužbenci Zavoda za gozdove in nadzorniki Triglavskega narodnega parka pa tudi predstavniki civilne družbe.

20231026 100819

Skupne ugotovitve so, da je zakonodaja, ki ureja vožnjo v naravnem okolju, v osnovi ustrezna, nujni pa so tudi nekateri popravki. Izvajalci nadzora opozarjajo na nesorazmernost zagroženih glob, te so še vedno za kolesarje nekajkrat višje kot za voznike vozil na motorni pogon. Nizke globe prav tako na kršitelje ne delujejo odvračilno. Zakonske določbe so v nekaterih delih nerazumljive, kar povzroča zmedo tako v javnosti kot pri izvajalcih nadzora. Zakonodaja predvideva tudi registracijo oziroma evidentiranje tistih vozil na motorni pogon, ki sicer niso podvržena registraciji (motokros motorji, motorne sani idr.). Ker določba vse do danes ni zaživela, je za lažjo identifikacijo vozil in kršiteljev treba razmisliti tudi o drugačnih rešitvah. Nujni so tudi popravki določb zakona, ki urejajo zaseg vozil na motorni pogon.

Prisotni so poudarili pomen vzgoje in preventive. Ključno je stalno ozaveščanje o pomembnosti varstva okolja in opozarjanje na posledice, ki jih nedovoljena vožnja povzroča v naravi (uničene ali poškodovane planinske poti, gozdne vlake, travniki in druge površine, poškodovana vegetacija, stres za divjad zaradi hrupa idr.). Na to nenehno opozarjajo tudi različne nevladne organizacije in združenja, lovci, lastniki gozdov, pa tudi obiskovalci in ljubitelji narave.

Posvet je bil odlična priložnost za izmenjavo nekaterih dobrih praks in predstavitev možnih tehničnih rešitev za učinkovitejši nadzor (npr. uporaba dronov in kamer, pa tudi razvoj aplikacije za beleženje ugotovljenih kršitev in ukrepov).

 20231026 101202

Posvet je vodil Alojz Sladič, vodja Oddelka za splošno varnost in varnostno načrtovanje v UUP GPU, ki je podrobneje predstavil nadzor in ukrepe policije, njegovo predstavitev pa je s praktičnim primerom dopolnil Tadej Leskovec s Policijske uprave Ljubljana.

Ostali izvajalci so bili Andreja Vidali iz Inšpekcije za naravne vire in rudarstvo, mag. Urška Ahačič Pogačnik iz Gozdarske inšpekcije, Andrej Rot, predstavnik Zavoda za gozdove, in Tine Štular iz Javnega zavoda Triglavski narodni park.

Peter Zajc je s temo "Pohorje - poligon za vožnje z motornimi vozili v naravnem okolju, do kdaj še?" zastopal Regionalno razvojno agencijo za Koroško. Marko Bernik in Tadej Tekavčič, predstavnika gorskega kolesarstva, sta orisala pozitivne učinke vzpostavljanja (legalnih) kolesarskih poti in poligonov, Luka Kutnar pa je v zaključku posveta predstavil nekaj primerov motokros poligonov iz tujine in trenutno stanje v Sloveniji.

Udeleženci posveta ugotavljajo, da so nujne izboljšave tudi na področju pridobivanja dovoljenj za poligone oziroma glede postopkov sprememb namembnosti zemljišč. Ključno vlogo pri tem pa imajo seveda lokalne skupnosti.

Povezane vsebine

Zagotavljanje splošne varnosti ljudi in premoženja