Sorodne objave

 

V organizaciji Uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi je danes, 11. decembra 2023, potekal strokovni posvet z naslovom Preseganje meja. Rdeča nit letošnjega posveta so mednarodni vidiki obravnave nasilja v družini, s poudarkom na ukrepih za zaščito žrtev.

4S7A5889

V policiji se zavedamo problematike nasilja v družini in imamo do njega ničelno toleranco, zato poskušamo na različne načine prispevati k ozaveščanju javnosti o tem, pri čemer izpostavljamo pomen prijave ob zaznavi kaznivega dejanja, saj je to edini način, da zaščitimo žrtev in ustavimo nasilneža. Tudi z današnjim strokovnim posvetom smo želeli prispevati k usposabljanju in ozaveščanju vseh deležnikov, ki delujejo na področju obravnave nasilja v družini: policistov, kriminalistov, socialnih delavcev, tožilcev, sodnikov. Le s povezovanjem vseh organizacij je namreč možna učinkovita in celostna obravnava žrtev nasilja v družini.

4S7A5893

Tina Heferle

Udeležence je nagovorila državna sekretarka na notranjem ministrstvu Tina Heferle. Dejala je, da se nasilje v družini dogaja v domačem okolju, kjer naj bi se vsakdo počutil varno, a obenem je prav zato tudi skrito pred očmi javnosti in ga ostali včasih težko prepoznamo. Dogaja se, da so edine priče nasilja v družini otroci, ki imajo zaradi nasilnih dejanj enega ali obeh staršev lahko hude in tudi dolgotrajne posledice. To težko izkušnjo, celo travmo, potem otrok nosi s sabo v odraslo življenje. In tako smo otroku odvzeli stabilno okolje, v katerem naj bi varno odraščal, ter ga prikrajšali za zdrav in dinamičen razvoj.

"Zakaj govorim 'mi'? Ker nasilje v družini v resnici ni nikoli le težava posamezne družine, ampak nas, odraslih, inštitucij in pravzaprav celotne družbe. Reševanje tega problema tako ni stvar zgolj enega sektorja, resorja ali nevladne organizacije, temveč zahteva tvorno sodelovanje vseh: od strokovnjakinj in strokovnjakov s področja nasilja v družini – tako vladnih kot nevladnih –, zakonodajalcev, policije, centrov za socialno delo, šolstva, zdravstva in pravosodja. Je boj vseh nas, in je boj, ki zahteva sodelovanje, podporo in angažiranost celotne skupnosti. Le skupaj lahko ustvarimo varno okolje za vse prebivalce," je povedala državna sekretarka.

4S7A5937

Udeležence je ob odprtju posveta nagovoril tudi namestnik generalnega direktorja policije mag. Robert Ferenc.

Slovenska policija področju nasilja v družini posveča zelo veliko pozornosti

V policiji obravnavi nasilja v družini posvečamo zelo veliko pozornosti, saj gre za kompleksna kazniva dejanja, ki zahtevajo poseben pristop, obravnavo ter razumevanje dinamike nasilja. Vsako leto se 25. novembra obeležuje mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami, s katerim se začnejo 16-dnevne aktivnosti, ki so del svetovne kampanje za človekove pravice žensk in se zaključijo 10. decembra, na svetovni dan človekovih pravic. Današnji posvet je tako zaključek različnih aktivnosti, ki smo jih v policiji izvajali v teh dneh.

4S7A5968

Posvet je odprl razpravo o novih strategijah, pristopih, inovativnih rešitvah

Strokovni posvet je omogočil razpravo o novih strategijah in pristopih k obravnavi nasilja v družini ali inovativnih rešitvah, ki bodo bolje odgovarjale na aktualne izzive. Obenem predstavlja dodatno spodbudo za mednarodno sodelovanje med različnimi institucijami, organizacijami in strokovnjaki.

Med sodelujočimi strokovnjaki pa so tudi predavatelji iz tujine, saj lahko izmenjava izkušenj in znanja prispeva k boljšemu razumevanju problematike nasilja v družini in krepitvi strokovnih kompetenc. Različne države se soočajo z različnimi izzivi in pristopi k obravnavi nasilja, zato je pomembno, da se medsebojno obogatimo z najboljšimi praksami. Tako organizacija strokovnega posveta na temo mednarodnega vidika obravnave nasilja v družini in zaščite žrtev prispeva k boljši zaščiti in podpori tistim, ki trpijo zaradi nasilja v družini, ter k preprečevanju te problematike na globalni ravni.

4S7A5982

Mihail Stojanoski

Prvi strokovni prispevek sta predstavila odvetnik za človekove pravice Mihail Stojanoski iz sekretariata za nadzor istanbulske konvencije in mag. Ivo Holc, direktor Policijske akademije, ki je hkrati predstavnik Slovenije v GREVIO. Njuna predstavitev se je nanašala na ugotovitve nadzorne skupine v Svetu Evrope (GREVIO), ki spremlja izvajanje določil konvencije sveta proti nasilju v družini oz. t. i. istanbulske konvencije. Predavanje je zajelo ključne vidike te konvencije in njen vpliv na zagotavljanje enakopravnosti in varnosti žensk. Istanbulska konvencija, sprejeta leta 2011 v Istanbulu, je zavezujoča pogodba, ki postavlja jasne smernice za preprečevanje nasilja nad ženskami, zaščito žrtev in pregon storilcev. Gre za ključni dokument za ustvarjanje družbe, ki je osvobojena vsakršnega nasilja.

4S7A5960

Leticia Matarranz

Leticia Matarranz Ortiz iz španskega notranjega ministrstva je v svojem prispevku razpravljala o konkretnih ukrepih in strategijah, ki so namenjene preprečevanju in zmanjševanju nasilja na podlagi spola ter zagotavljanju podpore in zaščite žrtvam. Predavateljica je vodja enote, ki se ukvarja z nasiljem na podlagi spola. Gre za obsežen programski sistem na področju preprečevanja, zaščite in obravnave nasilja na podlagi spola.

Prof. dr. Katja Filipčič je redna profesorica za kazensko pravo in izredna profesorica za kriminologijo na Pravni fakulteti v Ljubljani. V svojem prispevku je predstavila raziskavo, ki jo je izvedel Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani na področju izreka prepovedi približevanja za obdobje od leta 2010 do leta 2021 pri obravnavi nasilja v družini. Anita Matijevič, vodja Oddelka za mladoletniško kriminaliteto in kriminalitete na škodo otrok in družine v Upravi kriminalistične policije na Hrvaškem, je v svojem prispevku predstavila sistem zaščite žrtev nasilja v družini na Hrvaškem. O pomembnosti supervizije pri delu policistov je spregovorila predavateljica Antonija Strle Pleše iz Hrabrega telefona Hrvaške.

S tovrstnimi aktivnostmi bomo nadaljevali tudi v prihodnje, se medinstitucionalno in mednarodno povezovali ter si izmenjevali dobre prakse za učinkovito zaščito žrtev.

Ob tej priložnosti pozivamo žrtve, naj se opogumijo in naredijo prvi korak za izhod iz nasilnega odnosa

V teh decembrskih dneh, ko bi morali biti v ospredju topli medsebojni odnosi, želimo opogumiti vse žrtve, da najdejo moč za prijavo nasilja in s tem naredijo prvi korak iz nasilnega odnosa. V policiji bomo storili vse za njeno zaščito, se povezali z vladnimi in nevladnimi organizacijami in tako žrtvi nudili vso potrebno podporo in pomoč.

Vsakdo si namreč zasluži življenje brez nasilja, še več, to je njegova ustavna pravica!

Povezane vsebine

Nasilje v družini – informacije o postopku na policiji