Sorodne objave

 

Ob zaključku mednarodnih dni boja proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini bomo v Policiji izvedli mednarodni strokovni posvet o obravnavi nasilja v družini. Na odprtje posveta, ki ga organizira Uprava kriminalistične policije na Generalni policijski upravi in bo v ponedeljek, 11. decembra 2023, ob 9. uri na Litostrojski 54 v Ljubljani, vabimo tudi predstavnike medijev.

Osrednje teme letošnjega posveta so ukrepi za zaščito žrtev nasilja v družini, primerjava zakonodajnih ureditev med posameznimi državami ter pomen supervizije in ostalih možnosti pomoči strokovnjakom, ki se pri svojem delu srečujejo z obravnavo nasilja v družini.

Strokovni posvet je namenjen razpravi o novih strategijah in pristopih k obravnavi nasilja v družini in inovativnih rešitvah, ki bodo bolje odgovarjale na aktualne izzive. Predavatelji na strokovnem posvetu bodo:

  • Mihail Stojanoski iz Sekretariata za nadzor Istanbulske konvencije
  • mag. Ivo Holc, Policijska akademija, predstavnik Slovenije v GREVIO
  • Leticia Matarranz Ortiz iz španskega Ministrstva za notranje zadeve
  • Prof. dr. Katja Filipčič iz Inštituta za kriminologijo
  • Anita Matijević, MUP Hrvaška
  • Antonija Strle Pleše, Hrabri telefon, Zagreb

Ob začetku posveta, ob 9. uri, bosta udeležence pozdravila uvodna govorca, državna sekretarka na Ministrstvu za notranje zadeve Tina Heferle in namestnik generalnega direktorja policije Igor Ciperle.

Ob 9.30 bosta izjavo za medije podali Bojana Kračan, mag., višji kriminalistična inšpektorica specialistka iz Oddelka za mladoletniško kriminaliteto v Upravi kriminalistične policije, in Leticia Matarranz Ortiz iz Ministrstva za notranje zadeve Španije.

Spoštovani predstavniki medijev, vabljeni na otvoritvene nagovore in izjavo. Preostali del posveta je namenjen udeležencem iz policije, sodstva, tožilstva in centrov za socialno delo.

Več informacij: Program posveta

Vabilo posvet Preseganje meja