Sorodne objave

 

Z novim vladnim odlokom se danes spreminjajo ukrepi, ki - kljub uradnemu preklicu epidemije v državi - zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni covid-19 še vedno veljajo ob vstopu v Slovenijo na zunanji meji in na kontrolnih točkah notranjih meja Slovenije.

Dodatne kontrolne točke na cestnih povezavah z Avstrijo

Prehod meje je še naprej možen na mejnih prehodih na meji s Hrvaško in več kontrolnih točkah na cestnih povezavah z Avstrijo, Italijo in Madžarsko. Z novim odlokom je dodanih nekaj novih kontrolnih točk na meji z Avstrijo (Kramarovci, Gerlinci in Cankova ter ponovno odprta kontrolna točka Jurij).

Za slovenske in avstrijske dvolastnike ali najemnike zemljišč v obmejnem območju, ki imajo svoja zemljišča na obeh straneh državne meje in opravljajo kmetijsko-poljedelska-gozdarska dela, pa je prestop meje po novem možen tudi na mestih, ki niso kontrolne točke, a so bile za prestop usklajene z avstrijskimi varnostnimi organi, to so: Golica – Kahlkogel, Peč – Ofen, Koprivna – Luscha, Knepsovo sedlo – Knieps Sattel in Blekowa Alm. Prestop na teh mestih je možen vsak dan med 5. in 21. uro, vendar pa te osebe ne smejo zapuščati svojega zemljišča z namenom gibanja v notranjost države.

Seznam vseh je objavljen na spletni strani: Prehajanje državne meje med epidemijo zaradi koronavirusa.

Vzpostavitev kontrolnih točk na letalskih in pomorskih povezavah

Ponovno se vzpostavljajo kontrolne točke na letalskih povezavah za mednarodni zračni promet (Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, Letališče Edvarda Rusjana Maribor in Letališče Portorož) in kontrolne točke na pomorskih povezavah za mednarodni pomorski promet (mejna prehoda za mednarodni pomorski promet Koper in Piran).

Odprava sedemdnevne karantene ob vstopu v državo

Novost je tudi možnost odprave dosedanje sedemdnevne karantene za potnike ob vstopu v Slovenijo (razen za določene kategorije oseb, ki se jim ob vstopu v državo odslej odredi 14-dnevna karantena), vendar je za več informacij pristojno Ministrstvo za zdravje, ki je objavilo sporočilo za javnost Vlada spremenila ukrepe na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije .

--

Z današnjim začetkom veljavnosti tega odloka preneha veljati prejšnji Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja COVID-19, na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije.

Povezane vsebine

Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja COVID-19, na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije (Ur. l. št. 68/2020, 14. 5. 2020)

Vlada preklicala epidemijo nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19)

Prehajanje državne meje med epidemijo zaradi koronavirusa

Ministrstvo za zdravje