Sorodne objave

 

Potem ko je bil 17. maja dopolnjen novi odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja covida-19, na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Slovenije (v nadaljevanju: odlok), je vlada včeraj, 18. maja, določila še seznam držav, iz katerih lahko osebe vstopajo v Slovenijo v skladu s prvim odstavkom 9. člena tega odloka.

Na ta seznam držav je na podlagi epidemološkega poročila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) kot prvo uvrstila Hrvaško.

Prvi odstavek 9. člena odloka sicer določa pogoje za vstop v Slovenijo osebi, ki ima stalno ali začasno prebivališče v državah članicah Evropske unije ali drugih državah schengenskega območja ter ni zapustila Evropske unije oziroma schengenskega območja za več kot 14 dni.

A kot določa peti odstavek 9. člena odloka, se pogoji vstopa za te osebe (razen za državljane Slovenije in tujce s stalnim prebivališčem v Sloveniji) uveljavljajo postopoma, upoštevaje epidemiološko stanje v sosednjih državah ter v skladu z doseganjem dvostranskih tehničnih dogovorov s sosednjimi in drugimi državami članicami Evropske unije oziroma schengenskega območja ali v okviru splošnega dogovora na ravni Evropske unije, če bo ta dosežen hitreje.

V skladu z odlokom vlada s sklepom določi in spreminja seznam držav, iz katerih osebe vstopajo v Slovenijo, seznam in njegove spremembe pa se ažurno objavljajo na spletnih straneh NIJZ in Ministrstva za zunanje zadeve. Na podlagi ocene Nacionalnega inštituta za javno zdravje o epidemiološki situaciji in obvestila Ministrstva za notranje zadeve o doseženih tehničnih dogovorih s posamičnimi državami lahko vlada s sklepom ta seznam dopolni.

Na ta seznam je bila veraj kot prva uvrščena Hrvaška. Iz poročila NIJZ namreč izhaja, da je tveganje za širjenje okužbe COVID-19 tako v Sloveniji kot na Hrvaškem primerljivo in posebne omejitve gibanja med obema državama trenutno niso potrebne. Prav tako ni potrebe po izvajanju karantene ali samoizolacije pri prečkanju državne meje.

Vlada tudi soglaša, da do sklenitve novih tehničnih dogovorov ostanejo v veljavi obstoječi dogovori s sosednjimi državami, ki omogočajo prehajanje meje za:

  • čezmejne dnevne delovne migrante, ki imajo dokazilo o delovnem razmerju v sosednji državi oziroma s podpisano izjavo utemeljijo razlog za prehajanje meje kot dnevni delovni migranti,
  • čezmejne tedenske delovne migrante, ki imajo dokazilo o delovnem razmerju v sosednji državi oziroma s podpisano izjavo utemeljijo razlog za prehajanje meje kot tedenski delovni migranti,
  • osebe, ki so dvolastniki ali najemniki zemljišč, in imajo svoja zemljišča na obeh straneh državne meje, ter opravljajo kmetijsko-poljedelska dela,
  • osebe, ki imajo dokazilo o načrtovanem zdravstvenem pregledu ali posegu v Sloveniji ali sosednji državi na dan prehoda meje,
  • osebe, ki prehajajo mejo zaradi vključenosti v vzgojo in izobraževanje v sosednjih državah ali Sloveniji in to izkazujejo z ustreznimi dokazili, ter njihove starše oziroma druge osebe, ki jih prevažajo in se vračajo čez mejo v istem dnevu.

Več informacij v sporočilu za javnost Vlade RS: 44. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Povezane vsebine

Včeraj dopolnjen novi odlok o ukrepih za preprečevanje širjenja covida-19 na državni meji

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja COVID-19, na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije (Ur. l. št. 71/2020, 17. 5. 2020)

Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja COVID-19, na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije (Ur. l. št. 68/2020, 14. 5. 2020)

Prehajanje državne meje med epidemijo zaradi koronavirusa