Sorodne objave

 

S 4. julijem začnejo veljati nove spremembe odloka o ukrepih za preprečevanje širjenja covida-19 na državni meji. Med novostmi so vročanje odločbe o karanteni že na meji, določitev vstopnih točk in sprememba izjeme (osebe, ki jim ni treba v karanteno) za lastnike nepremičnin ali plovil ali z računom nastanitve.

Poleg tega je vlada z zelenega seznama epidemiološko varnih držav črtala Češko, Hrvaško in Francijo.

Vlada je namreč izdala Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije, ki začne veljati v soboto, 4. julija 2020.

Najpogostejša vprašanja in odgovori glede prehajanja meje  

Tranzit čez ozemlje Slovenije v drugo državo možen v 12 urah po vstopu - pojasnilo

 

SEMAFOR seznami drzav karantena 04072020

Režim, prikazan na zgornjem "semaforju" držav, bo začel veljati 4. julija 2020. 

Izjema za lastnike nepremičnin ali plovil ali z računom nastanitve

V 9. členu odloka se spremeni izjema, ko 14-dnevna karantena ne bo odrejena (države na rumenem seznamu). Karantena ne bo odrejena za državljane Republike Slovenije in tujce s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji, ki prihajajo iz držav članic Evropske unije oziroma držav članic schengenskega območja, če predložijo dokazilo o lastništvu nepremičnine ali plovila, na katerem je bival v času bivanja, ali originalni račun za plačilo nastanitve v teh državah ali uradni seznam posadke v primeru najema plovila. Če tega oseba ne more predložiti ali dokazati, se šteje, kot da prihaja iz države z epidemiološko visokim tveganjem za okužbo z nalezljivo boleznijo COVID-19.

Ta izjema pa ne velja za državljane Republike Slovenije in tujce s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji, kadar prihajajo iz držav s poslabšanimi epidemiološkimi razmerami (države na rdečem seznamu) ; v tem primeru jim bo odrejena karantena.

Vročitev odločbe o karanteni na meji in točke za vstop

Policija osebi ob vstopu v Slovenijo odvzame podatke (ime in priimek, rojstni datum, naslov stalnega ali začasnega prebivališča oziroma kraja bivanja, kjer bo prestajala karanteno v Sloveniji) in jih posreduje predstavniku Ministrstva za zdravje, ki na mejnem prehodu poskrbi za izdajo in vročitev odločbe o karanteni. Po vročitvi odločbe se osebi dovoli vstop v državo.

Osebe, ki izpolnjujejo pogoje za izdajo odločb o karanteni, lahko vstopajo le na določenih mejnih prehodih oziroma kontrolnih točkah. Na meji s Hrvaško so to Gruškovje, Obrežje, Metlika in Jelšane, na meji z Madžarsko je kontrolna točka Pince, mejni prehod za mednarodni zračni promet pa je Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana (Brnik). Na teh mejnih prehodih in kontrolnih točkah Ministrstvo za zdravje zagotovi ustrezno število ljudi za izdajo in vročanje odločb. Če v Slovenijo vstopa večja organizirana skupina ljudi, lahko minister za notranje zadeve določi dodatne mejne prehode ali kontrolne točke za vstop.

Dodana izjema za rezervacije nočitve v Sloveniji

Med izjemami za vstop brez karantene v 10. členu je dodana nova 16. točka. Karantena se ne odredi državljanom, ki prihajajo iz držav, ki so bile v času rezervacije na seznamu varnih držav, in so v tem času v Sloveniji uredili rezervacijo nočitve v nastanitvenem obratu (tudi če je bila država naknadno črtana s t. i. zelenega seznama varnih držav), kar lahko izkazujejo z dokazilom o rezervaciji. Oseba, ki uveljavlja to izjemo, mora ob prehodu meje predložiti tudi negativni izvid testa na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19), ki ni starejši od 36 ur in je bil opravljen v državi članici Evropske unije, državi članici schengenskega območja ali v organizaciji oziroma pri posamezniku, ki ju je pooblastil Nacionalni inštitut za javno zdravje.

S 4. julijem na zelenem seznamu Belgija in Nizozemska, z njega črtane Češka, Hrvaška in Francija

Vlada se je seznanila z oceno epidemiološke situacije v državah Evropske unije in schengenskega območja, Balkana ter italijanskih regijah, ki jo je pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje, ter na seznam epidemiološko varnih držav ali administrativnih enot držav (t. i. zeleni seznam - vstop brez karantene)  uvrstila Belgijo in Nizozemsko. S seznama epidemiološko varnih držav ali administrativnih enot držav pa je črtala Češko, Hrvaško in Francijo (kar pomeni, da se uvrstijo na t. i. rumeni seznam). Spremembe začnejo veljati 4. julija 2020.

Na seznamu držav s poslabšano epidemiološko sliko (t. i. rdeči seznam)  ni sprememb.

Povezane vsebine

Prehajanje državne meje med epidemijo zaradi koronavirusa

Najpogostejša vprašanja in odgovori glede prehajanja meje  

Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 83/20, 86/20, 88/20 in 90/20 - neuradno prečiščeno besedilo) in Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 93/20)