Sorodne objave

 

Vlada Republike Slovenije je danes izdala Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije ter ga objavila v Uradnem listu RS (št. 132/20).

Spremembe odloka začnejo veljati 1. oktobra 2020.

Enako kot države članice schengenskega območja se bodo odslej obravnavale tudi Andora, Monako, San Marino in Vatikan. Če bodo te države uvrščene na oranžni seznam, se jih ne bo štelo kot tretje države. To pomeni, da bodo lahko osebe iz teh držav uveljavljale izjemo, ko se jim dovoli vstop v Slovenijo brez karantene in negativnega testa.

Priznavala se bo veljavnost vseh testov SARS-CoV-2 (COVID-19), ki niso starejši od 48 ur in so bili opravljeni v državi članici EU, državi članici schengenskega območja ali pri organizaciji oziroma pri posamezniku, ki sta ju Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano prepoznala kot ustrezne in verodostojne ter so navedeni v seznamu na spletni strani Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano. Priznavali se bodo torej tudi testi na SARS-CoV-2 (COVID-19), ki so bili opravljeni v skladu z odlokom pri navedenih institucijah v tretjih državah.

Kot dodatni izjemi od odreditve karantene ali predložitve negativnega testa pri prehodu meje (za rdeče in oranžne države ali administrativne enote) sta določeni za osebo:

  • ki prehaja mejo iz družinskih razlogov zaradi vzdrževanja stikov z ožjimi družinskimi člani in se vrača čez mejo v 72 urah po prehodu meje,
  • ki še ni dopolnila 14 let in prehaja mejo skupaj z ožjim družinskim članom, ki je predložil negativni test.

Več informacij v vladnem sporočilu za javnost

Povezane vsebine

Prehajanje meje