Sorodne objave

 

Z novima vladnima odlokoma je od petka, 16. oktobra 2020, na območju celotne Slovenije prepovedano zbiranje več kot 10 ljudi, začasno pa se prepoveduje tudi prehajanje iz rdečih statističnih regij, kjer število na novo okuženih oseb v zadnjih 14 dnevih presega 140 na 100.000 prebivalcev.

Vlada je izdala Odlok o spremembah Odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji ter prepovedi prometa posameznih vrst blaga in izdelkov v času zbiranja ljudi ter ga objavila v Uradnem listu Republike Slovenije. Vlada je izdala tudi Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 ter ga objavila v Uradnem listu Republike Slovenije.

Prepovedano zbiranje več kot 10 ljudi

Na območju celotne Slovenije je prepovedano zbiranje več kot 10 ljudi.

V regijah, kjer število na novo okuženih oseb v zadnjih 14 dnevih presega 140 na 100.000 prebivalcev (rdeče regije), so prepovedane:

 • vse javne prireditve (npr. kulturne, športne, koncerti),
 • javni shodi,
 • poroke in
 • verski obredi.
Ažuriran seznam statističnih regij, kjer število na novo okuženih oseb v zadnjih 14 dnevih presega 140 na 100.000 prebivalcev, je dostopen na portalu GOV.SI: Ukrepi za zajezitev širjenja covid-19 po regijah

 

Uradne podatke o številu okuženih po regijah najmanj enkrat tedensko objavljata Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) in Uradni list Republike Slovenije.

Dovoljeno je zbiranje:

 • do deset ljudi, če je mogoče zagotoviti minimalno varnostno razdaljo v skladu z navodili NIJZ,
 • skupini več kot deset oseb, če gre za ožje družinske članeali člane skupnega gospodinjstva,
 • do šest sodelavcevpri uporabi skupnega osebnega transporta za prevoz na ali iz dela in ob uporabi zaščite nosne in ustne sluznice.

Javne prireditve, za katere je pred uveljavitvijo sprememb odloka (pred 16. 10. 2020) NIJZ izdal pozitivno mnenje, se lahko izvedejo, če izpolnjujejo predpisane pogoje.

Nadzor opravljajo pristojni inšpektorati in policija. Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu, to je 16. oktobra 2020.

Omejitev prehajanja iz regije s slabimi epidemiološkimi razmerami

Odlok začasno prepoveduje prehajanje iz regije s slabimi epidemiološkimi razmerami (rdeče regije). Meja, pri kateri statistična regija velja za regijo s slabimi epidemiološkimi razmerami, je določena pri kumulativni 14-dnevni incidenci nad 140/100.000 prebivalcev. Uradne podatke o številu okuženih po regijah najmanj enkrat tedensko objavlja Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) in v Uradnem listu Republike Slovenije.

Ta odlok se ne uporablja za dejavnosti, ki jih izvajajo pristojne službe, za zagotavljanje izvajanja nalog države, samoupravnih lokalnih skupnosti in javnih služb ter za dejavnosti, ki so omejene ali prepovedane z drugimi odloki.

Izjemoma je za posameznike dovoljeno prehajanje iz rdeče regije v druge regije ob upoštevanju priporočil NIJZ za:

 1. prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog,
 2. opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti,
 3. odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,
 4. varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov,
 5. dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev,
 6. dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev,
 7. dostop do storitev za nujne primere,
 8. dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih in upravnih organov ter organov pregona,
 9. dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami,
 10. izvajanje vzdrževalnih del ali sezonskih opravil na zasebnem objektu ali zemljišču,
 11. koriščenje turističnih kapacitet katerih rezervacija je bila opravljena do uveljavitve tega odloka.

Posamezniku je omogočen dostop do javnih parkov in drugih sprehajalnih površin le v statistični regiji, kjer prebiva.

Ob upoštevanju priporočil NIJZ je na prostem oziroma odprtih javnih krajih v statistični regiji prebivališča omogočeno tudi izvajanje športno-rekreacijskih dejavnosti individualnega značaja (npr. tek, kolesarjenje, golf, joga) ali izvajanje takšnih športno-rekreacijskih dejavnosti, pri katerih ob običajnem izvajanju ni mogoč stik z drugimi posamezniki (npr. tenis, badminton, balinanje).

Za prebivanje v statistični regiji šteje stalno ali začasno prebivališče, pri čemer je lahko nastanjen samo na enem naslovu prebivanja in se ne sme seliti med obema prebivališčema.

Nadzor opravljajo pristojni inšpektorati in policija. Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu, to je 16. oktobra 2020.

Povezane vsebine

Omejitve zbiranja (na enem mestu zbrane vse informacije o začasnih prepovedih ter omejitvah zbiranja in gibanja ljudi)

Ukrepi za zajezitev širjenja covid-19 po regijah (ažuriran seznam statističnih regij z ukrepi, ki veljajo za posamezne regije)