Sorodne objave

 

Vlada je podaljšala veljavnost Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 do 29. avgusta 2021. To pomeni, da vse določbe ostajajo nespremenjene, vključno s pogoji za vstop v Slovenijo in z vsemi izjemami.

Za vstop v Slovenijo brez napotitve v desetdnevno karanteno na domu velja pogoj PCT (preboleli, cepljeni, testirani), razen za vseh pet izjem, ki ne bodo napotene v karanteno in ne potrebujejo dokazila o izpolnjevanju pogoja PCT.

Tako še vedno ostajajo izjeme brez pogoja PCT za:

  • osebo brez prebivališča v Republiki Sloveniji, ki potuje v tranzitu čez Republiko Slovenijo in jo zapusti v najkrajšem času oziroma najpozneje v 12 urah po vstopu;
  • osebo, ki opravlja naloge v sektorju mednarodnega prevoza in Republiko Slovenijo zapusti v 12 urah po prehodu meje;
  • otroka, ki še ni dopolnil 15 let in prehaja mejo skupaj z ožjim družinskim članom, ki ni napoten v karanteno na domu oziroma mu ni zavrnjen vstop v Republiko Slovenijo, ali v organizirani skupini v spremstvu vzgojitelja, učitelja ali skrbnika, ki ni napoten v karanteno na domu oziroma mu ni zavrnjen vstop v Republiko Slovenijo;
  • dvolastnika ali najemnika zemljišča v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje, ki prehaja državno mejo s sosednjo državo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del in se vrača čez mejo najpozneje v 10 urah po prehodu meje - velja tudi za njegove ožje družinske člane in ostale osebe, ki imajo na istem naslovu prijavljeno prebivališče, kadar potujejo skupaj;
  • čezmejnega delovnega migranta, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic Evropske unije ali schengenskega območja in ima prebivališče v razdalji največ 10 km zračne črte od skupne mejne črte Slovenije in sosednje države, in se vrača v petih dneh po prehodu meje.

Oseba, ki uveljavlja katero od navedenih izjem, mora policiji predložiti dokaze za obstoj teh izjem, sicer se napoti v karanteno na domu. Če gre za tujca brez prebivališča v Sloveniji, se mu vstop v Slovenijo dovoli in se ga napoti v karanteno na domu za deset dni le, če nedvomno dokaže, da ima zagotovljen prostor, kjer bo prestajal karanteno, sicer se mu vstop v Slovenijo ne dovoli.

Ukrepi, ki veljajo ob prehajanju meja

Vse ključne in podrobnejše ter aktualne informacije, pravila in napotki, ki jih potniki potrebujejo ob prehajanju meja v času širjenja novega koronavirusa, in predstavitev ukrepov, ki ob tem veljajo, so zbrane v temi Prehajanje meja.