Sorodne objave

 

19. marca 2021 začne veljati sprememba Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, ki med drugim določa, da dnevni šolarji, mlajši od 13 let, ne bodo potrebovali negativnega rezultata testa za prehajanje meje.

Dnevni šolarji, mlajši od 13 let, ne potrebujejo negativnega rezultata testa, ki ni starejši od 7 dni od odvzema brisa

Med izjeme za vstop v državo brez karantene (in brez negativnega izvida testa) se po novem dodajo tudi otroci, mlajši od 13 let, ki dnevno ali občasno prehajajo mejo zaradi vključenosti v vzgojo, izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Sloveniji ali državi članici Evropske unije ali schengenskega območja in to izkazuje z ustreznimi dokazili. Negativni rezultat PCR ali HAG testa, ki ni starejši od 7 dni od dneva odvzema brisa, pa za vstop potrebujejo osebe, ki prevažajo osebo, ki občasno prehaja mejo zaradi vključenosti v vzgojo, izobraževanje ali znanstveno raziskovanje. Oseba, ki opravlja prevoz, se mora čez mejo vrniti takoj po opravljenem prevozu.

Prav tako je za pripadnike služb zaščite in reševanja, zdravstva, policije, gasilcev ali drugo osebo, ki izvaja humanitarne prevoze ali nudi pomoč pri reševanju in odpravi posledic elementarnih nesreč, in se čez mejo vrača v 24 urah po prehodu meje, črtana obveznost testiranja s PCR ali HAG testom po prihodu v Slovenijo.

Spremembe časa obratovanja na nekaterih kontrolnih točkah

Spremeni se čas obratovanja dveh kontrolnih točk kategorije B na mejnem območju z Avstrijo:

  • Trate med 4.30 in 7.30, popoldanski čas (med 16. in 20. uro) ostaja nespremenjen,
  • Jurij med 6. in 7.30 ter med 16. in 18. uro.

Rdeči seznam držav

Pri državah članicah EU oziroma schengenskega območja so spremembe pri Avstriji, Danski, Grčiji, Irski, Italiji, Norveški in Portugalski. S seznama tretjih držav so črtani Bahami.

Povezane vsebine

Vse najpomembnejše informacije, pravila in napotki, ki jih potniki potrebujejo ob prehajanju meja med epidemijo novega koronavirusa, predstavitev ukrepov, ki ob tem veljajo, opis vseh izjem, seznam kontrolnih točk in pregled držav, ki so uvrščene na rdeči seznam, so objavljene tudi na: Prehajanje meja

Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 30/2021, 4. 3. 2021, in spremembe: Uradni list RS št. 35/2021 in Uradni list RS št. 40/2021)