Sorodne objave

 

V novem Odloku o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, ki velja od 29. marca 2021, so črtane dosedanje možnosti prehoda meje izven kontrolnih točk, možnost predčasne prekinitve karantene ter vse izjeme, po katerih je bil dosedaj omogočen prehod meje brez testa, razen transporta, dostave, tranzita, diplomatov in šolarjev do 13 let.

MNZ infografika 29032021Dodatno so črtane vse izjeme prehoda meje s sedemdnevnim testom, razen dnevnih delovnih migrantov, šolarjev nad 13 let, oseb, ki šolarje prevažajo, in dvolastnikov. Test PCR se prizna samo, če je opravljen v državah članicah EU ali schengenskega območja.

Na notranjih mejah z Madžarsko, Avstrijo in Italijo je v Slovenijo mogoče vstopati le na kontrolnih točkah. Prestop državne meje izven kontrolnih točk ni dovoljen, razen za dvolastnike med opravljanjem gozdarskih, kmetijskih ali poljedelskih del. Kontrolne točke so sicer nespremenjene, prav tako njihov delovni čas.

Za osebe s prebivališčem v Sloveniji so prepovedana potovanja v države oziroma administrativne enote držav na rdečem seznamu, razen za izjeme. To sta dve splošni izjemi (prebolevniki in cepljeni) in vse posebne izjeme. Šolarji in osebe, ki jih prevažajo, izjeme ne morejo uveljavljati, če je šola zaprta oziroma če se šolanje ne izvaja.

Desetdnevne karantene ni več mogoče predčasno prekiniti.

Na rdečem seznamu držav članic EU oziroma schengenskega območja so spremembe pri Finski, Norveški in Španiji. Na seznamu tretjih držav ni sprememb.

Podrobnejše informacije v sporočilu za javnost Ministrstva za notranje zadeve

Povezane vsebine

Vse najpomembnejše informacije, pravila in napotki, ki jih potniki potrebujejo ob prehajanju meja med epidemijo novega koronavirusa, predstavitev ukrepov, ki ob tem veljajo, opis vseh izjem, seznam kontrolnih točk in pregled držav, ki so uvrščene na rdeči seznam, so objavljene tudi na: Prehajanje meja

Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 46/2021, 28. 3. 2021)