Sorodne objave

 

Nove dopolnitve odloka o pogojih za vstop v Slovenijo, ki začnejo veljati v petek, 16. aprila 2021, prinašajo nekatere spremembe pri izjemah za vstop v državo. Med drugim se za prehod meje brez napotitve v karanteno na domu upoštevata dve novi cepivi.

Poleg cepiv COMIRNATY Biontech/Pfizer, COVID-19 Vaccine Moderna in COVID-19 Vaccine AstraZeneca sta na seznam cepiv dodani tudi dve novi cepivi; pri obeh mora od prejema prvega odmerka preteči najmanj 21 dni:

  • cepivo proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology Sputnik V,
  • cepivo Johnson&Johnson COVID-19 Vaccine Janssen.

Spremembe pri izjemah za vstop v državo brez napotitve v karanteno in brez negativnega testa

  • Tranzit čez ozemlje Slovenije se iz dosedanjih 6 ur podaljša na 12 ur.
  • Dnevni šolarji, starejši od 15 let, in osebe, ki prevažajo dnevne šolarje, ne potrebujejo več negativnega testa (do sedaj so potrebovali sedemdnevni negativni test).
  • Med nujne razloge so dodani poslovni razlogi.
  • Izjema za dvolastnike ali najemnike zemljišč v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje odslej velja tudi za njihove ožje družinske člane in ostale osebe, ki imajo na istem naslovu prijavljeno stalno oziroma začasno prebivališče, kadar potujejo skupaj.

Spremembe pri izjemah za vstop v državo brez napotitve v karanteno in s 7-dnevnim negativnim PCR ali HAG testom

Vstop v državo brez napotitve v karanteno in s 7-dnevnim negativnim PCR ali HAG testom je po novem dovoljen osebam, ki mejo prehajajo iz družinskih razlogov zaradi izvajanja starševske skrbi in stikov z otrokom ali zaradi vzdrževanja stikov z zakoncem, zunajzakonskim partnerjem, partnerjem iz sklenjene in nesklenjene partnerske zveze in se čez mejo vračajo v 72 urah po prehodu meje. Ta izjema velja tudi za ožje družinske člane in ostale osebe, ki imajo na istem naslovu prijavljeno stalno oziroma začasno prebivališče, kadar potujejo skupaj.

Nova izjema za vstop v državo brez napotitve v karanteno in s 3-dnevnim negativnim PCR ali HAG testom

Za osebe (državljane države članice Evropske unije ali schengenskega območja, ki prihaja iz druge članice Evropske unije ali schengenskega območja), ki uveljavljajo izjemo zaradi varstva in pomoči osebam ali zaradi vzdrževalnih del na zasebnem objektu ali zemljišču, pa je po novem zahtevan 3-dnevni negativni rezultat PCR ali HAG testa, vendar se morajo čez mejo vrniti v 48 urah po prehodu meje. V delu, ki se nanaša na opravljanje vzdrževalnih del, izjema velja tudi za ožje družinske člane in ostale osebe, ki imajo na istem naslovu prijavljeno stalno oziroma začasno prebivališče, kadar potujejo skupaj.

Rdeči seznam držav

Na rdečem seznamu držav članic Evropske unije ali schengenskega območja so spremembe pri Danski, Finski, Franciji, Italiji, Norveški in Španiji, s seznama pa je črtana Portugalska. S seznama tretjih držav je črtano Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske.

Podrobnejše informacije v sporočilu za javnost Ministrstva za notranje zadeve

Povezane vsebine

Prehajanje meja

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 60/2021, 15. 4. 2021)