Sorodne objave

 

Ob bližajočih se prvomajskih praznikih pristojni opozarjamo na spoštovanje določb Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic covida-19 (ZZUOOP), po katerih policija osebe, ki prihajajo v Slovenijo z območij z visokim tveganjem za okužbo, napoti v karanteno na domu.

To pomeni, da je osebi odrejena samoosamitev na naslovu bivanja z omejitvijo stikov z osebami, ki ne živijo v istem gospodinjstvu.

Zaradi preprečevanja širjenja koronavirusa v Policiji skupaj z Zdravstvenim inšpektoratom RS in Inšpektoratom RS za delo, ki bo v prihodnjih dneh nadziral spoštovanje karantenskih napotitev na lokacijah delodajalcev, pozivamo vse, ki bodo napoteni v karanteno na domu, k doslednemu spoštovanju teh napotitev oziroma splošnih navodil NIJZ.

Povezane vsebine

Ukrepi za zajezitev širjenja okužb

Karantena na domu