Sorodne objave

 

Med uporabniki spleta ponovno krožijo lažna elektronska sporočila, ki prejemnike obtožujejo hudih kršitev v povezavi s pedofilijo, otroško pornografijo, ekshibicionizmom itd. Storilci na dopisih običajno zlorabijo znake Europola, Interpola, slovenske policije in ministrstev ter imena vodstvenih delavcev policije.

Opozarjamo, da gre za lažno sporočilo, ki s slovensko policijo in MNZ nima nobene povezave!

Nekaj primerov lažnih elektronskih sporočil, ki so jih številni uporabniki spleta v zadnjih mesecih prejeli v svoje poštne predale

S sporočilom želijo storilci vzpostaviti kontakt z vami, da bi vas potem lahko izsiljevali za denar

V elektronskem sporočilu pošiljatelj od prejemnika želi povratno informacijo. Po vsej verjetnosti je bilo sporočilo poslano na večje število naslovnikov z namenom vzpostavitve kontakta in v nadaljevanju izsiljevanja za denar. V policiji pogosto opozarjamo, da so tovrstna izsiljevanja v zadnjem obdobju zelo pogosta, storilci pa z elektronskimi sporočili ter zlorabo imen in simbolov javnih institucij, enako kot v tem primeru, naslavljajo širši spekter naslovnikov.

Kaj je najbolje storiti v primeru prejema takšnega sporočila?

Če ste prejeli takšno elektronsko sporočilo, vam predlagamo, da ga obravnavate kot vsako drugo neželeno pošto, se nanj NE odzivate oziroma ga izbrišete iz elektronskega predala.

 

 

 Primer laznega sporocila ponarejen podpis ministrice celotno

Primer lažnega sporočila. V tem je kot podpisnica lažno navedena mag. Tatjana Bobnar, ki je podpisana s ponarejenim podpisom. Če prejmete takšno ali podobno sporočilo, ga ignorirajte in izbrišite iz svojega inboxa.

Nikar ne odpirajte škodljivih priponk!

Po elektronski pošti pa te dni krožijo tudi elektronska sporočila, kjer so kot podpisniki navedeni vodstveni delavci policije in ki pozivajo prejemnike, naj se odzovejo na poslano ponudbo in odprejo pripete datoteke. Opozarjamo na previdnost pri odpiranju tovrstnih elektronskih sporočil, še posebej priponk, saj lahko vsebujejo škodljive viruse, kot je na primer trojanski konj.

Primer laznega sporocila podpisnik pgdp Senice

Povezane vsebine

Lažna elektronska sporočila – opozorilo uporabnikom spleta (23. 5. 2022)

Ponovno opozarjamo na pojav lažnih elektronskih sporočil, tokrat s podpisom aktualnega šefa policije (28. 6. 2022)

Ne nasedajte lažnim elektronskim sporočilom glede otroške pornografije – ponovno opozorilo uporabnikom (25. 7. 2022)