Sorodne objave

 

Od petka, 30. julija 2021, se za vstop v Slovenijo priznavajo tudi testi PCR in hitri antigenski testi (HAG) iz Bosne in Hercegovine. Sprejete so bile namreč spremembe Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19.

Med države, katerih teste PCR in hitre antigenske teste (test HAG) priznava Slovenija, je po novem dodana tudi Bosna in Hercegovina.

Dodani so še pogoji za priznavanje testa PCR ali testa HAG iz vseh ostalih tretjih držav, ki niso navedene v odloku. Če je test PCR ali test HAG opravljen v državi, ki ni navedena v odloku, je ustrezen, če hkrati izpolnjuje vse naslednje pogoje:

  • vsebuje vsaj enak nabor podatkov kot test PCR ali test HAG, izdan v državi članici Evropske unije ali schengenskega območja: ime, priimek, enoznačni identifikator osebe (enotna matična številka občana - EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, številka potne listine ali drugega dokumenta države, datum rojstva ali drug podoben identifikator), podatke o vrsti testa (proizvajalec, datum in ura odvzema brisa), podatke o izdajatelju potrdila in datum izdaje potrdila, in
  • je opremljen s kodo QR v skladu s standardi in tehnološkimi sistemi, ki so interoperabilni s sistemom evropskega digitalnega covidnega potrdila (EU DCP), in
  • omogoča preverjanje verodostojnosti, veljavnosti in celovitosti potrdila na enak način kot EU DCP.

Povezane vsebine

Prehajanje meja