Sorodne objave

 

Zaradi v zadnjem času aktualne problematike medvrstniškega nasilja apeliramo na vse starše, pa tudi učitelje, pedagoške delavce, športne trenerje, zaposlene v raznih mladinskih organizacijah, ki pri svojem delu prihajajo v stik z otroki in mladostniki, naj bodo pozorni na znake, ki bi lahko nakazovali, da je otrok v šolskem, socialnem ali spletnem okolju žrtev medvrstniškega nasilja.

K prijavi tako ne pozivamo le žrtve, temveč tudi vse tiste, ki so znake nasilja ali nasilje le opazili ali mu bili priča. Enako velja za otroke in mladostnike, tudi njih vzpodbujamo, da v imenu žrtve poiščejo pomoč in ji tako zagotovijo varnost, saj žrtev včasih ne zmore ali ne zna sama poiskati pomoči.

Medvrstnisko nasilje je perec problem

O medvrstniškem nasilju govorimo takrat, ko posameznik ali skupina vrstnikov namenoma nad drugim posameznikom izvaja različna agresivna vedenja oz. negativna ravnanja, kar pri žrtvi pušča tako vidne kot tudi nevidne posledice.

Med mladostniki ne opažamo le fizičnega nasilja, veliko je tudi nasilja na spletu

Poleg običajnih oblik nasilja, ki jih lahko prepoznamo v šolskem okolju oziroma okoljih, kjer se zadržujejo otroci (fizično nasilje), v zadnjem času med mladostniki opažamo več primerov spletnega nasilja, ki se lahko potem sprevrže tudi v nasilje v realnem svetu, ali obratno, ko se nasilje začne v otrokovem socialnem okolju, nadaljuje pa na spletu.

Čeprav je za otroke in mladostnike internet nedvomno prinesel ogromno prednosti, je na področju medvrstniškega nasilja povzročil veliko težav. V primerih fizičnega ali psihičnega nasilja nad otrokom, ki ga odrasli opazimo, zaznamo ali zanj izvemo, lahko otroku nudimo ustrezno pomoč in pripomoremo k temu, da se nasilje nad otrokom ustavi, žrtev pa okreva. V nasprotju s tem pa je žrtev spletnega nasilja ob vsaki ponovni delitvi videoposnetka ali fotografije žrtev ponovnega nasilja, ki jo bo spremljalo celo življenje, saj je objavljeno datoteko nemogoče odstraniti oziroma izbrisati.

Medvrstnisko nasilje je tudi na spletu

Ko priče v dogodku nasilje med vrstniki le opazujejo ali celo snemajo ...

Razlogi za pojav medvrstniškega nasilja so različni, vendar v nobenem primeru nasilje ni dopustno in zanj nikoli ni kriva žrtev. Pri medvrstniškem nasilju je zelo zaskrbljujoče, da je ob nasilnih dogodkih običajno veliko prič, ki ne stopijo v bran žrtve in ne naredijo ničesar za to, da bi se nasilje prenehalo, temveč nasilje zgolj opazujejo, če ne celo snemajo in objavijo na družbenih omrežjih, vključno z imeni in priimki vpletenih oseb. S tem, ko nasilje ignoriramo oz. ga ne preprečujemo, ga posledično dovoljujemo in povzročimo, da je žrtev še naprej v podrejenem položaju do storilca.

Vsako prijavo v policiji skrbno obravnavamo in se pri tem povezujemo z drugimi institucijami

V policiji vsako prijavo medvrstniškega nasilja, ki jo največkrat dobimo iz šol, zdravstvenih institucij ali od žrtev, obravnavamo skrbno in v skladu z našimi pristojnostmi. V naših postopkih si prizadevamo za čimprejšnjo in učinkovito zaščito žrtve. Ker so storilci medvrstniškega nasilja v velikem številu primerov pod starostno mejo kazenske odgovornosti, pri obravnavi teh primerov tesno sodelujemo tudi z drugimi institucijami, ki so vključene v obravnavo medvrstniškega nasilja.

Nepogrešljiva vloga staršev pri prepoznavanju in preprečevanju medvrstniškega nasilja

Starši, tudi vi ste pomemben člen pri prepoznavanju in preprečevanju medvrstniškega nasilja. S svojimi otroki in mladostniki se pogovarjajte, opozorite jih na to, da je vsakršno nasilje nedopustno in v določenih primerih tudi kaznivo, predvsem pa jim zagotovite, da jim boste v primeru, ko se bodo tudi sami znašli v nasilni situaciji, iz katere ne bodo našli izhoda ali se bodo počutili neugodno, nudili vso potrebno pomoč in podporo. Le tako bodo v kriznih situacijah vedeli, da jim boste stali ob strani in jim pomagali.

Nekatere rane se zapisejo za vedno

Tudi če sami niste žrtev, ampak ste nasilje zgolj opazili – pomagajte in prijavite nasilje!

Vsakršno nasilje je kršitev človekovih pravic. Naša pozornost pa ne sme biti usmerjena zgolj v žrtve in storilce, temveč tudi opazovalce nasilja oziroma tiste, ki nasilje opazijo. Včasih žrtev sama ne zmore ali ne zna poiskati pomoči. V takih primerih otroke in mladostnike spodbujamo, da v imenu žrtve poiščejo pomoč in ji tako zagotovijo varnost.

Ob vsem tem apeliramo na vse učitelje, pedagoške delavce, športne trenerje, delavce v raznih mladinskih organizacijah, ki pri svojem delu prihajate v stik z otroki in mladostniki, da ste pozorni na znake, ki bi vam lahko nakazovali, da je otrok v šolskem, socialnem ali spletnem okolju žrtev medvrstniškega nasilja.

Če nasilje zaznate ali vam za nasilje kdo pove, o tem obvestite center za socialno delo ali prijavite na telefonski številki policije 113 ali na najbližji policijski postaji.

Povezane vsebine

Nasilje nad vrstniki

Skupaj proti izsiljevanju in drugim oblikam nasilja (nasveti za otroke, mladostnike, starše in učitelje, 2012)