Sorodne objave

 

V povezavi z nekaterimi medijskimi poročanji o postopku zoper v. d. generalnega direktorja policije mag. Senada Jušića objavljamo odziv Policije in izpostavljamo, da gre za neresnice in zlonamerne navedbe.

Poudarjamo, da ne obstajajo razlogi za sum, da bi mag. Senad Jušić storil kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti, kar je potrdilo tudi državno tožilstvo. Na podlagi zbranih obvestil, pregledanih podatkov ali drugače nismo pridobili dokazov ali indicev, ki bi predstavljali razlog za sum, da je storil odklonsko ravnanje, zato ga tudi ne preiskujemo v notranjevarnostnem postopku policije.

V notranjevarnostnem postopku, ki še ni zaključen in v katerem preiskujemo odklonska ravnanja policistov v povezavi z zasegom kokaina, smo z notranjevarnostno preiskavo ugotovili, da obstajajo razlogi za sum, da je policist storil kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti, zato smo vse zbrane ugotovitve 4. aprila 2023 poslali Oddelku za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili Specializiranega državnega tožilstva RS (Posebni oddelek SDT RS). Po navodilih državnega tožilca smo 24. maja 2023 ugotovitve poslali tudi Okrožnemu državnemu tožilstvu v Kopru. Notranjevarnostni postopek še ni zaključen, drugih podrobnosti ne moremo razkrivati zaradi postopka na državnem tožilstvu.

Policija ima sicer izdelan sistem notranjevarnostnih in zaščitnih postopkov, s katerimi vsak sum morebitnega odklonskega ravnanja katerega koli uslužbenca policije preverimo, glede na zbrane ugotovitve pa tudi vedno izvedemo ukrepe za odpravo takih ravnanj.

Notranja organizacijska enota, zadolžena za preverjanje in ugotavljanje morebitnih odklonskih ravnanj, reagira na vsako odkrito ali prijavljeno nepravilnost in jo ne glede na vrsto prijave v okviru predpisanega postopka obravnava enako in toliko časa, da se izvedejo vse aktivnosti za ugotovitev dejanskega stanja. Kljub temu pa se zavedamo, da so posamezne prijave zoper policiste ali kriminaliste lahko tudi zlonamerne in da se jim prijavitelji iz različnih razlogov želijo maščevati.

Policija si je in si bo še naprej prizadevala za zakonitost opravljenih nalog in pooblastil zaradi zagotavljanja varnosti posameznikom in skupnosti, spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter krepitve pravne države.