Sorodne objave

 

Zaradi pogostih kršitev Uredbe o prepovedi vožnje vozil v naravne okolju so policisti Posebne policijske enote - Gorske enote (PPE GE) v okviru Policijske uprave Kranj 23. februarja 2008 na območju Krvavca oz. na Kriški planini izvedli poostren nadzor nad ugotavljanjem kršitev vožnje z vozili v naravnem okolju.

Leta 2007 so namreč policisti na območju Policijske uprave Kranj obravnavali 31 kršitev Uredbe o prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju, leto prej pa le 12, kar kaže na trend naraščanja števila tovrstnih kršitev. Prav na območju Krvavca so policisti v lanski sezoni obravnavali tudi tri poškodbe, ki so nastale pri vožnji z motornimi sanmi.

skupna

Pri letošnjem poostrenem nadzoru so zaradi poledenelosti terena in mobilnosti sodelovali štirje policisti Gorske enote, vodil jih je inšpektor Sektorja uniformirane policije na PU Kranj Robert Kralj.

policist

Na dan nadzora so se policisti s terenskim vozilom pripeljali do planine Jezerca, od tam pa s turnimi smučmi prikrito do Kržišča, kjer so začeli z opazovanjem.

proge vecer

Rezultati tokratnega poostrenega nadzora: policisti so ugotovili šest kršitev uredbe, saj so kršitelje zalotili med vožnjo motornih sani na pašniku oz. v gozdu na Kriški planini. Poleg tega so ugotovili pet kršitev Zakona o varnosti na smučišču, saj so kršitelje zalotili med vožnji z motornimi sanmi po smučarskih progah smučišča Krvavec. Pri obravnavi kršiteljev so policisti zaradi nedostojnega vedenja do uradne osebe dvema kršiteljema določil Zakona o varstvu javnega reda izrekli tudi globo. Večina obravnavanih kršiteljev je samostojnih podjetnikov z območja Ljubljane, ki so bili v postopkih s policisti izredno arogantni; kljub temu so policisti svoje postopke izpeljali strokovno in brez uporabe prisilnih sredstev.

sani

Delo policistov Gorske enote oziroma poostren nadzor nad divjo vožnjo z motornimi sanmi je poleg zaščite narave doseglo pozitiven učinek tudi pri drugih osebah, ki v apartmajskem naselju Kriška planina iščejo svoj mir in počitek, ki pa ga s hrupom v nočnem času vse bolj moti brnenje motornih sani. Z nekoliko manj odobravanja so delo policistov sprejeli lastniki motornih sani, ki jih je po neuradni oceni na območju Kriške planine okoli 60. Njihovo glavno zbirališče je kmetija Florjan, kjer je tudi gostinska dejavnost.

proge

Uredba o prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju (Ur. l. RS št. 16-800/1995) in spremembe (Ur. l. št. 41-1694/2004) v Sloveniji prepoveduje vožnjo, ustavljanje, parkiranje ali organizacijo voženj z motornimi vozili v naravnem okolju. Naravna območja so vsa območja zunaj ureditvenih območij mest, vasi in drugih naselij ter infrastrukturnih objektov. Z globo 41.73 evrov se kaznuje za prekršek fizična oseba, če vozi, ustavlja ali parkira vozilo na motorni pogon v naravnem okolju. Prav tako Zakon o varnosti na smučiščih prepoveduje drugim osebam, da vozijo motorne sani po smučarskih progah.