Namestnik generalnega direktorja policije Matjaž Šinkovec je danes, 7. 3. 2008, na Generalni policijski upravi na Štefanovi 2 v Ljubljani predstavil rezultate notranjega nadzora, ki ga je 3. 3. za čim prejšnjo razjasnitev vseh okoliščin dogodka v zvezi s sodelovanjem pripadnikov Specialne enote odredil generalni direktor policije.

Istega dne je poveljnik Specialne enote generalnemu direktorju policije Jožetu Romšku podal predlog za razrešitev z delovnega mesta poveljnika SE.

novinarska

Namestnik generalnega direktorja Matjaž Šinkovec je poudaril, da delo v Specialni enoti poteka normalno: "Enota je sposobna opravljati vse naloge, za katere je predvidena."


Interni nadzor, ki je bil zaključen včeraj, 6. 3. 2008, je pokazal, da so policisti Specialne enote na podlagi dogovora med uslužbencem Ministrstva za notranje zadeve in poveljnikom Specialne enote 20. julija 2007 postavili šotor oziroma ga dali na razpolago uslužbencu Ministrstva za notranje zadeve, ki je priredil zabavo. To pomeni, da so bila s tem dejanjem kršena določila Pravil policije, ki določajo, da je potrebno sredstva in opremo uporabljati le v skladu z namenom, za katerega so enotam dodeljena.

Na podlagi ugotovitev nadzora se je generalni direktor policije Jože Romšek odločil, da sprejme predlog o razrešitvi poveljnika Specialne enote.

sinkovec kamere

V ponedeljek, 10. 3. 2008 bo po pooblastilu Generalnega direktorja policije vodenje enote prevzel višji policijski inšpektor Marjan Anzeljc, dosedanji poveljnik Posebne policijske enote na Generalni policijski upravi.