Objavljamo odziv policije na neresnične in nekorektne ter zato za gledalce zavajajoče navedbe avtorja prispevka o razmerah v Specialni enoti Generalne policijske uprave, ki so bile objavljene v oddaji Studio City na TV Slovenija 7. 4. 2008:

Navedbe, da so delovne razmere v Specialni enoti nevzdržne in da so pripadniki te enote podvrženi psihičnemu zastraševanju, odločno zavračamo. Navedbe so zgolj subjektivne narave in ne temeljijo na nobenih dokazljivih dejstvih.

Delo v Specialni enoti poteka nemoteno, njeni pripadniki zagotavljajo opravljanje vseh zakonsko določenih nalog. Rezultati njenega dela so razvidni iz poročila o delu Policije v letu 2007. Uspešno izvajajo tudi naloge, povezane s predsedovanjem Svetu EU.

Delo Specialne enote je zelo zahtevno in stresno, saj njeni pripadniki opravljajo najzahtevnejše varnostne naloge. Kadrovska zasedenost enote je 72-odstotna in ne 60-odstotna, kot navaja novinar. V letu 2007 so iz enote odšli štirje policisti, leto pred tem trije. Trenutno potekajo izbirni postopki za izbor ustreznih kandidatov za delo v Specialni enoti. Zaradi visokih standardov in zahtevanih psihofizičnih sposobnosti je izbirni postopek zelo zahteven, saj vsebuje preizkus telesnih zmogljivosti, preizkus streljanja, obdobni zdravniški pregled, specialistični zdravniški pregled pod obremenitvijo in psihološki pregled. Po končanem izbirnem postopku bo število policistov v enoti torej bistveno večje. Ravno zaradi izjemno zahtevnih preizkusov za sprejem policistov v enoto kadrovska zasedenost ni bila nikoli 100-odstotna.

Do kadrovskih sprememb v Specialni enoti Generalne policijske uprave je prišlo v skladu z veljavnimi predpisi za izboljšanje organizacije dela in učinkovitosti delovanja enote. Odločno zavračamo tudi očitek o neodgovornem ravnanju vodstva policije. Specialna enota je eden od vitalnih delov slovenske policije, zato je skrb vodstva policije za njene pripadnike in uspešno delovanje enote na najvišji ravni.