Sorodne objave

Nacionalni urad SIRENE 22. avgust 2010
 

Predstavniki policije so danes, 21. 9. 2007, v Policijski akademiji v Tacnu javnosti predstavili potek in prve vtise po končani še zadnji schengenski evalvaciji, ki se je tokrat nanašala na uporabo schengenskega informacijskega sistema (SIS).

SIS je Slovenija kot kandidatka za vstop v schengenski prostor začela uporabljati s 1. 9. 2007, tuji schengenski eksperti pa so ta teden, od 16. do 20. septembra, preverjali, kako je slovenska policija pripravljena na uporabo podatkov, zapisanih v njem.

070921 evalvacija SIS

Slovenski policijski strokovnjaki, ki so sodelovali pri evalvaciji (na fotografiji z leve proti desni): mag. Andrej Bračko, pomočnik direktorja Urada za informatiko in telekomunikacije GPU, Dušan Kerin, vodja Sektorja za mednarodno policijsko sodelovanje v Upravi kriminalistične policije GPU, Marko Gašperlin, pomočnik direktorja Uprave uniformirane policije na Generalni policijski upravi (GPU), in Robert Furman iz Službe generalnega direktorja policije GPU so predstavnikom medijev predstavili sam potek evalvacije, tehnični vidik integracije v SIS, prednosti takšnega sistema, vlogo urada Sirene ter uporabo v SIS-u zapisanih podatkov v praksi. Po besedah Marka Gašperlina lahko pričakujemo, da bo končna ocena evalvacije pozitivna.

Schengenski informacijski sistem je skupna elektronsko podprta baza podatkov, v kateri so podatki o osebah, ki se iščejo zaradi odvzema prostosti zaradi izročitve, zavrnitve vstopa, izročitve skrbstvenemu organu, zaradi prikritega nadzora ipd., ter podatki o predmetih - to so predvsem ukradena vozila, dokumenti, orožje in označeni denar, ki izvira iz kaznivih dejanj.