Sorodne objave

 

Na določenih mejnih prehodih na slovensko-hrvaški meji bomo v ponedeljek, 1. julija 2013, uvedli skupno mejno kontrolo. Na ta način bomo potnikom omogočili hitrejši in enostavnejši prestop državne meje, saj se bodo zaradi vstopne in izstopne kontrole obeh držav ustavili samo enkrat, in ne več štirikrat kot dosedaj. Objavljamo seznam mejnih prehodov, kjer bo uveden t. i. one stop control.

Z vstopom Hrvaške v Evropsko unijo namreč ostaja meja med Slovenijo in Hrvaško še naprej zunanja schengenska meja, in sicer vse do priključitve Hrvaške v schengensko območje. V tem obdobju si bosta obe državi prizadevali za čim lažji prehod meje tako za državljane Evropske unije kot tudi za ostale potnike. Ukrep naj bi med drugim prispeval tudi k večji pretočnosti prometa med turistično sezono. 

Na meji z Republiko Hrvaško je 57 mejnih prehodov, od tega 17 za mednarodni cestni promet, 8 za mednarodni železniški promet, 10 za meddržavni promet in 22 za obmejni promet.


Zvočni posnetek izjave Melite Močnik, vodje Sektorja mejne policije v Generalni policijski upravi (mp3) 


1. Policiji Republike Slovenije in Republike Hrvaške sta se dogovorili, da bosta z dnem vstopa Hrvaške v Evropsko unijo, 1. 7. 2013, skupno mejno kontrolo opravljali v celoti na območju Republike Slovenije na 31 mejnih prehodih, in sicer:

a) na 8 mejnih prehodih za mednarodni promet:

 • Petišovci/Mursko Središče
 • Središče ob Dravi/Trnovec
 • Obrežje/Bregana
 • Metlika/Jurovski Brod
 • Babno polje/Prezid
 • Starod/Pasjak
 • Sočerga/Požane *
 • Dragonja/Kaštel

b) na 1 mejnem prehodu za mednarodni železniški promet:

 • Dobova/Savski Marof

c) na 5 mejnih prehodih za meddržavni promet:

 • Gibina/Bukovje
 • Razkrižje/Banfi
 • Ormož/Otok Virje
 • Imeno/Miljana
 • Orešje/Mihanović dol *

(* Skupna mejna kontrola se bo začela opravljati, ko bodo zagotovljeni pogoji za delo slovenske in hrvaške policije, predvidoma do konca leta 2013, saj se mejna prehoda še gradita.)

d) na 17 mejnih prehodih za obmejni promet:

 • Središče ob Dravi I/Preseka
 • Drenovec/Gornja Voća
 • Rajnkovec/Mali Tabor
 • Podčetrtek/Luke Poljanske
 • Sedlarjevo/Plavić
 • Rakovec/Kraj Donji
 • Stara Vas Bizeljsko/Gornji Čemehovec
 • Planina v Podbočju/Novo selo Žumberačko
 • Krmačina/Vivodina
 • Božakovo/Obrež
 • Krasinec/Pravutina
 • Žuniči/Prilišće
 • Sodevci/Blaževci
 • Osilnica/Zamost
 • Novi Kot/Prezid I
 • Novokračine/Lipa
 • Brezovica pri Gradinu/Lucija

Skupna mejna kontrola se bo od 1. 7. 2013 občasno opravljala tudi na dveh mejnih prehodih za mednarodni promet: Gruškovje/Macelj in Jelšane/Rupa, in sicer ob nastopu izjemnih in nepredvidljivih okoliščin, ki bi lahko povzročile daljše čakalne dobe in zastoje na mejnih prehodih. V teh primerih se bo izstopna mejna kontrola opravljala skupaj z vstopno mejno kontrolo na območju tiste države, kjer bo obremenjen vstop v državo.

V to skupino mejnih prehodov sodijo tudi štirje mejni prehodi za obmejni promet, in sicer Hotiza/Sveti Martin na Muri, Radovica/Kašt, Nova vas ob Sotli/Draše in Rakitovec/Slum, kjer se skupna mejna kontrola že opravlja od njihove izgradnje dalje (2004-2007). Zgrajeni so bili namreč kot skupni, in sicer Nova vas ob Sotili/Draše in Rakitovec/Slum na slovenskem katastrskem območju ter Hotiza/Sveti Martin na Muri in Radovica/Kašt na hrvaškem katastrskem območju.


2. Policiji obeh držav sta se prav tako sporazumeli, da bosta na spodaj navedenih 11 mejnih prehodih skupno mejno kontrolo po 1. 7. 2013 urejali postopoma, in sicer:

a) na 6 mejnih prehodih za mednarodni promet:

 • Zavrč/Dubrava Križovljanska
 • Dobovec/Lupinjak
 • Bistrica ob Sotli/Razvor
 • Vinica/Pribanjci
 • Petrina/Brod na Kupi
 • Podgorje/Jelovice

b) na 5 mejnih prehodih za meddržavni promet:

 • Zgornji Leskovec/Cvetlin
 • Rogatec/Hum na Sutli
 • Rigonce/Harmica
 • Slovenska vas/Bregana naselje
 • Podplanina/Čabar


3. Prav tako sta se policiji obeh držav sporazumeli, da skupne mejne kontrole ne bosta urejali na 9 mejnih prehodih, in sicer:

a) na 1 mejnem prehodu za mednarodni promet:

 • Sečovlje-kontrolna točka/Plovanija

b) na 7 mejnih prehodih za mednarodni železniški promet:

 • Lendava/Čakovec
 • Središče ob Dravi/Čakovec
 • Rogatec/Hum na Sutli  
 • Imeno/Kumrovec
 • Metlika/Kamanje
 • Ilirska Bistrica/Šapjane
 • Rakitovec/Buzet

c) na 1 mejnem prehodu za obmejni promet:

 • Brezovica pri Metliki/Brezovica Žumberačka


Prehajanje meje na mejnih prehodih

Prehod meje na mejnih prehodih za mednarodni in meddržavni promet je dovoljen z veljavnim potnim listom ali osebno izkaznico, čez mejne prehode za obmejni promet pa le z veljavno obmejno prepustnico.

Ob izpolnjevanju pogojev za prestop meje lahko čez mejne prehode za mednarodni promet potujejo vsi državljani, čez mejne prehode za meddržavni promet državljani Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije, čez mejne prehode za obmejni promet pa le obmejni prebivalci, državljani obeh pogodbenic, ki imajo izdano veljavno obmejno prepustnico.

Ob izpolnjevanju pogojev za prestop meje na mejnih prehodih za obmejni promet se lahko osebam, za katere ne velja vizumska obveznost in ki imajo veljavni dokument za prestop državne meje, izda dovolilnica za enkratni prehod meje in vrnitev z veljavnostjo do 7 dni. Dovolilnica se izda z namenom gibanja in zadrževanja v obmejnem območju sosednje države in vrnitev v državo, kjer je bila izdana. Dovolilnice za enkratni prehod ni mogoče izdati zaradi skrajševanja poti ali drugih razlogov, ki niso opredeljeni v sporazumu o obmejnem prometu.

Republika Slovenija in Republika Hrvaška bosta po vstopu slednje v Evropsko unijo, v skladu s pravnim redom EU in bilateralnim sporazumom o obmejnem prometu, uredili prehajanje meje na mejnih prehodih za obmejni promet z veljavnim potnim listom ali osebno izkaznico za vse državljani Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarskega konfederacije.


Carinska služba se 1. julija 2013 umika z mejnih prehodov s Hrvaško.

9. aprila 2013 je Slovenija začela uporabljati schengenski informacijski sistem druge generacije.

Več o tem v sporočilu za javnost: Uvedba schengenskega informacijskega sistema druge generacije


Mejne zadeve in tujci