Sorodne objave

Schengenski kalkulator 26. oktober 2022
 

S 7. marcem 2023 je začel veljati prenovljeni schengenski informacijski sistem (SIS). Dodatne funkcije, ki jih je z nadgradnjo pridobila ta varnostna platforma, bodo prispevale h krepitvi mednarodnega sodelovanja v Evropski uniji, zagotavljanju zaščite najranljivejšim, upravljanju nedovoljenih migracij, učinkovitejšemu boju proti kriminalu in nadzoru na zunanjih mejah ter obenem k večji varnosti posameznika.

SIS SL 01

Tretja generacija SIS vključuje več novih elementov. Dodane so nove vrste razpisov za osebe in predmete, dostop do SIS se je razširil na nove uporabnike, poleg tega je sedaj izboljšana izmenjava dopolnilnih informacij preko namenskih nacionalnih kontaktnih točk - uradov SIRENE. Gre za implementacijo novih uredb Evropskega parlamenta in Sveta 2018/1860, 2018/1861 in 2018/1862.

EU Sklad za notranjo varnostPrenovljen schengenski informacijski sistem je bil izveden s pomočjo sredstev Sklada za notranjo varnost. Iz sredstev Sklada za notranjo varnost se je v višini 100 odstotkov financiral projekt "Prenova nacionalnega sistema SIS II – dodatno", projekt "Razvoj IT sistemov – SIS II - dodatno" pa je bil sofinanciran v višini 75 odstotkov.

Podrobnejše informacije: Nadgradnja SIS (PPT prezentacija), Schengenski informacijski sistem (zgibanka)

O schengenskem informacijskem sistemu

SIS je pomembno orodje za uporabo določb schengenskega pravnega reda, kakor je vključen v okvir Evropske unije. Je elektronska zbirka podatkov o razpisih za osebe in predmete ter največja varnostna platforma EU za izmenjavo informacij v podporo nadzoru zunanjih mej.

Sodi med glavne izravnalne ukrepe, ki prispevajo k ohranjanju visoke stopnje varnosti na schengenskem območju, saj podpira operativno sodelovanje med pristojnimi nacionalnimi organi, zlasti mejno policijo, policijo, carinskimi organi, organi za priseljevanje ter organi, pristojnimi za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje ali pregon kaznivih dejanj oziroma za izvrševanje kazenskih sankcij.

Prvotno je bil vzpostavljen na podlagi določb naslova IV Konvencije z dne 19. junija 1990 o izvajanju Schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985, pozneje pa je bil vzpostavljen z Uredbo (ES) št. 1987/2006 Evropskega parlamenta in Sveta in Sklepom Sveta 2007/533/PNZ. SIS druge generacije (SIS II) je nadomestil SIS, kakor je bil vzpostavljen s Konvencijo o izvajanju Schengenskega sporazuma.

Povezane vsebine

Schengenski informacijski sistem

Nacionalni urad SIRENE

Schengenski informacijski sistem (spletna stran Evropske komisije)