Sorodne objave

 

Policija si že več let močno želi preprečiti negativne posledice pri uporabi pirotehničnih izdelkov. Vsakoletno analiziranje varnostnega stanja in ukrepov ob koncu leta (december in začetek januarja) je osnova za načrtovanje nalog in dejavnosti v naslednjem letu.

Že sedmo leto zapored v sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo in šport ter Inštitutom za varovanje zdravja Republike Slovenije nadaljujemo s projektom "Bodi zvezda, ne meči petard". Namenjen je učencem 5. razredov osemletne osnovne šole in 6. razredov devetletne osnovne šole, s pripravljenim preventivnim gradivom pa želimo vplivati tudi na druge osnovnošolce. V sodelovanju z navedenima institucijama smo v preteklih letih gradivo uspeli razdeliti tudi v nekaterih srednjih šolah in zdravstvenih ustanovah.

Uporabnike pirotehničnih izdelkov, predvsem pa otroke, želimo opozoriti, da je njihova uporaba lahko nevarna in da pogosto moti ljudi pa tudi živali. Ker se zavedamo, da je ob pestri ponudbi pirotehničnih izdelkov na našem tržišču nemogoče pričakovati, da bi posamezniki popolnoma opustili njihovo uporabo, je del policijske dejavnosti usmerjen tudi v opozarjanje, kako jih je treba pravilno uporabljati. Prepričani smo, da uporaba pirotehničnih izdelkov po navodilih proizvajalca zmanjšuje možnosti za nastanek telesnih poškodb.

Ponovno je bil izdelan tematski plakat, poleg tega smo letos pripravili tudi letake in svinčnike, napotke za varno uporabo in opozorila uporabnikom pa objavljamo tudi na spletnih straneh Policije in Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije.

Medijske aktivnosti policije bodo usmerjene v opozarjanje javnosti na nevarnosti pri nepravilni uporabi pirotehničnih izdelkov ter predstavitev pristojnosti in možnosti ukrepanja policije ob kršitvah.

Ne smemo spregledati naporov posameznih policijskih uprav, ki samostojno ali skupaj z lokalno skupnostjo že vrsto let pripravljajo še dodatne dejavnosti, s katerimi poskušajo državljane opozoriti na nevarnosti pri uporabi pirotehničnih izdelkov.


Odločitvi za nadaljevanje teh dejavnosti pritrjujejo tudi nekateri statistični podatki.


Zakonodaja na področju uporabe pirotehničnih izdelkov letos ni bila spremenjena, kljub temu pa ponovno opozarjamo na določbe Zakona o eksplozivih UPB-1 (Uradni list RS, št. 100/05).


Z globo od 417,29 do 1.251,88 evra se za prekršek kaznuje posameznik, če:

  • uporablja pirotehnične izdelke kategorije I in II, katerih glavni učinek je pok takrat, ko to ni dovoljeno (uporaba teh izdelkov je dovoljena med 26. decembrom in 2. januarjem);
  • uporablja prej navedene pirotehnične izdelke v strnjenih stanovanjskih naseljih, zgradbah in vseh zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, prevoznih sredstvih za potniški promet in na površinah, kjer potekajo javni shodi ali javne prireditve;
  • uporablja pirotehnične izdelke v nasprotju z navodili proizvajalca ali jih predeluje zaradi povečanja učinka, jih uporablja v drugih predmetih, sam izdeluje pirotehnične izdelke ali zmesi ali če pirotehnične izdelke preprodaja.


Za navedene kršitve se kaznujejo starši ali skrbniki, če dovolijo ali dopustijo, da mladoletniki do 15. leta uporabljajo pirotehnične izdelke brez njihovega nadzorstva. Mladoletnikom do 15. leta sta dovoljena prodaja in uporaba pirotehničnih izdelkov razredov I in II le, če so pod nadzorstvom staršev ali skrbnikov.

Po dosedanjih ugotovitvah je pozitivne dolgoročne učinke mogoče pričakovati z nadaljevanjem različnih preventivnih aktivnosti ter s sodelovanjem različnih organov in institucij, ki lahko prispevajo svoj delež k osveščenosti državljanov o možnosti za nastanek negativnih posledic pri uporabi pirotehničnih izdelkov.

Policisti bodo tudi letos tako kot prejšnja leta opozarjali vse, še posebej pa starše otrok na nevarnosti in posledice objestne, neprevidne, nepremišljene in tudi zlonamerne uporabe pirotehničnih izdelkov.