Sorodne objave

Muzejska dejavnost 12. oktober 2021
 

V prostorih Policijske akademije v Tacnu sta minister za notranje zadeve Dragutin Mate in generalni direktor policije Jože Romšek 14. decembra 2006 slovesno odprla Muzej slovenske policije in pri tem poudarila pomen muzeja tako za delavce policije kot za širšo in strokovno javnost.

Generalni direktor policije je med drugim poudaril, da muzej dokazuje, da je slovenska policija sistem, ki dobro deluje, kar je dokazala tudi v obdobju osamosvojitve Slovenije.

Začetki Muzeja slovenske policije segajo v leto 1920. V njem je bilo zbrano najprej gradivo o kriminaliteti v Sloveniji, pozneje o slovenski kriminalistiki, izvrševanju kazenskih sankcij in razvoju organov za notranje zadeve. Takratni Kriminalistični muzej je imel prostore v šempetrski vojašnici, kjer je danes pediatrična bolnica. Kasneje se je selil na različne lokacije, leta 1970 pa v prostore nekdanje Srednje strokovne šole za policiste v Tacnu, kjer je deloval dobrih 30 let.. Od leta 2001 dalje je bil zaradi pomanjkanja prostorov na Policijski akademiji začasno zaprt, gradivo pa deponirano.

Muzejski oddelki so se v zadnjih 30 letih širili z novimi zbirkami in dopolnjevali z aktualnimi primeri kaznivih dejanj, njihovim odkrivanjem, preiskovanjem in dokazovanjem krivde, s prikazom zgodovine organov za notranje zadeve v oddelkih o zaščiti narodnoosvobodilnega gibanja in o razvoju varnostnega sistema v tematskih in priložnostnih razstavah, s prikazom dela Centra za forenzične preiskave, s prevzgojnimi ukrepi za mlade, ki so krenili na kriva pota ter bogato penološko zbirko izvrševanja kazenskih sankcij. Zgodovinske zbirke so prikazovale dejavnosti organov za notranje zadeve v nekaterih obdobjih slovenske zgodovine. Vsebinsko bogate zbirke muzeja so bile študijski pripomoček pri predmetih kriminalistike, kazenskega prava, zakona o kazenskem postopku, zakona o izvrševanju kazenskih sankcij in spoznavanju zgodovine organov za notranje zadeve kot predhodnice današnjega varnostnega sistema.

Muzej slovenske policije je bil namenjen kadetom in učencem srednje poicijske šole, kandidatom za policiste, študentom policijsko-varnostne, pravne in medicinske fakultete, študentom fakultete za družbene vede, etnologije na filozofski fakulteti, penologom, socialnim delavcem, defektologom in vsem, ki so se pri svojem delu srečevali s tematiko muzejskih zbirk.

Tudi danes je zbrano gradivo v Muzeju slovenske policije v Tacnu namenjeno širši in strokovni javnosti ter je vsebinsko razdeljeno v dva sklopa; kriminalistični oddelek in oddelek o razvoju varnostnega sistema. V novi postavitvi pa je poseben prostor v okviru oddelka o razvoju varnostnega sistema namenjen tudi sodelovanju policije v procesih osamosvajanja države oziroma desetdnevni vojni za Slovenijo. Razstava z naslovom "Človeka nikar ... aktivnosti policije v boju za samostojno in demokratično Slovenijo" je bila odprta ob ustanovni skupščini Združenja Sever 26. marca 1994 v Novem mestu in je do danes gostovala v številnih krajih po Sloveniji.

Strokovni ogled Muzeja slovenske policije je potekal pod vodstvom dolgoletne kustosinje muzeja Biserke Debeljak, ki je na otvoritvi dejala, da za širšo javnost pomeni spoznanje o kriminaliteti dodatno skrb za lastno varnost in varnost premoženja, kajti s preventivnim ravnanjem lahko pomembno zmanjšamo možnost, da postanemo žrtev kriminala. Pri tem je še dodala, da "odprtje Muzeja slovenske policije poglablja potrebo po nadaljnjem zbiranju pomembnega gradiva policijskega dela tako za širšo kot strokovno javnost."

 


FOTOGRAFSKI UTRINKI:


muzej01


muzej02


muzej03


muzej04


muzej05


muzej06


muzej07

 


Foto: Dean Božnik