Sorodne objave

 

Policijska uprava Koper, Muzej slovenske policije in Pomorski muzej Sergej Mašera Piran so danes, 7. oktobra 2022, v Portorožu odprli razstavo ob 75-letnici slovenske pomorske policije. Razstava, ki nosi naslov Od narodnega zaščitnika do pomorskega policista, bo na ogled postavljena vse do 10. januarja 2023.

20221007 111113

Razstava, ki je nastala v sodelovanju Policijske uprave Koper, Muzeja slovenske policije in Pomorskega muzeja Sergej Mašera Piran, predstavlja bogato zgodovino slovenskega policijskega pomorstva. Popelje nas od prvih varuhov morske meje Narodnih zaščitnikov, ki so začeli delovati leta 1947, preko pristaniške ljudske milice in mejne milice Koper do pomorske policije v samostojni Sloveniji. Razstava, ki obeležuje 75-letnico slovenske pomorske policije, je svojstven dokument časa, ki prikazuje vlogo slovenskih varnostnih organov na pomorskem področju. To zgodovinsko dejstvo pa ima velik pomen, saj Slovenijo povezuje s pomorskimi in mediteranskimi državami.

20221007 122457

Kot je v svojem nagovoru poudaril Jure Griljc iz Policijske uprave Koper, ima slovenska pomorska policija dolgo in bogato zgodovino, ki je Slovenijo postavila ob bok veliko večjih pomorskih držav. "Nemogoče bi bilo na tem mestu izpostaviti vse mejnike in pomembne dosežke, ki jih je pomorska policija nanizala skozi vsa ta leta. Tisto, kar pa je nujno izpostaviti, je dejstvo, da so za njen razvoj in uspeh zaslužni ljudje. Zato je prav, da se ob tej priložnosti v imenu vseh nas, ki danes uživamo danosti sodobne slovenske pomorske policije, zahvalim vsem, ki so tlakovali njeno zgodovino. Vsem pionirjem, ki so ob skromnih pogojih ustvarjali njene začetke. Vsem, ki so verjeli v njeno prihodnost, in vsem, ki še danes skrbijo za njen napredek in razvoj," je še dejal Griljc.

20221007 104144

Od leta 1947 do danes se je slovenska pomorska policija nenehno razvijala

Zametki današnje Postaje pomorske policije segajo že v leto 1947, ko je bil izdan Odlok o Narodni zaščiti v coni B Svobodnega tržaškega ozemlja. Skupina zaščitnikov je bila zadolžena tudi za nadzor in varovanje morske meje in je delovala v okviru takratnega mejnega prehoda Koper.

Po letu 1954, ko se je uredila meja med Italijo in Jugoslavijo, sta naloge narodnih zaščitnikov prevzeli novoustanovljena Postaja pristaniške ljudske milice Koper, ki je bila zadolžena za opravljanje varnostnih nalog na morju s patruljnimi plovili, in Luško poverjeništvo, ki je opravljalo nadzor prehajanja državne meje na pomorskih mejnih prehodih.

Kasneje, leta 1964, je bila ustanovljena Postaja mejne milice Koper. Naloge novonastale enote so obsegale tako delo na mejnih prehodih za pomorski promet kot tudi patruljiranje s plovili po morju.

Na podlagi nove sistemizacije se je enota leta 1994 preimenovala v Postajo pomorske policije Koper. Ob tej priliki je bil enoti dodeljen tudi uradni znak v obliki ščita, z upodobljenim sidrom, slovensko trobojnico in napisom "pomorska policija".

20221007 104110

Z vstopom Slovenije v EU leta 2004 sta se v enoti oblikovali dve skupini; ena skupina skrbi za fizično varovanje in nadzor meje na morju (s plovili), druga pa izvaja mejno kontrolo na mejnih prehodih za pomorski promet. Skupini imata sicer različne naloge, a isti cilj.

Kot še dobro pomnimo, je Slovenija v noči na 21. december 2007 postala polnopravna članica schengenskega območja. S tem je naša pomorska policija postala tudi varuh schengenske meje.

Leta 2012 je bil v vzpostavljen nacionalni koordinacijski center Eurosur, ki deluje v okviru agencije Frontex. Slednji omogoča spremljanje nezakonitih migracij in kriminalitete na celotni zunanji meji EU.

Enota se je vsa leta svojega obstoja tudi tehnično razvijala. Poleg uporabe sodobnih plovil gre kot enega od mejnikov izpostaviti tudi leto 2015, ko je bil enoti v uporabo predan nov radarski in videonadzorni sistem, ki omogoča učinkovito varovanje celotnega slovenskega morskega akvatorija.

Skozi celotno obdobje svojega obstoja se je pomorska policija srečevala s številnimi preizkušnjami in izzivi, ob katerih je vseskozi uspešno opravljala svoje osnovne naloge.

26. oktobra leta 2016 se je nazadnje okrepila z dvema novima, sodobnima patruljnima čolnoma, P-08 in P-16. Policija je lani Muzeju slovenske policije predala "ikonično" plovilo P-111, ki si ga lahko danes kot del stalne muzejske zbirke ogledate v Parku vojaške zgodovine v Pivki, policisti pa z velikimi pričakovanji že gledamo v prihodnost, ko bo naše morje bogatejše za novo, sodobno policijsko plovilo.

Povezane vsebine

Postaja pomorske policije