Sorodne objave

 

V Centru za usposabljanje slovenske policije v Gotenici je od 13. do 15. maja 2002 potekalo usposabljanje policistov konjenikov, ki ga je organiziral Sektor za obrambno načrtovanje in policijske specialnosti v Upravi uniformirane policije Generalne policijske uprave v sodelovanju s Centrom za izpopolnjevanje in usposabljanje Policijske akademije ter Policijsko upravo Ljubljana in Policijsko upravo Maribor.

konji zbor

Inštruktorjeva navodila udeležencem usposabljanja


Usposabljanja se je udeležilo 14 policistov konjenikov iz Policijske uprave Ljubljana in 5 policistov konjenikov iz Policijske uprave Maribor ter predstojniki, ki so odgovorni za to področje policijskega dela.

konji formacija

Formacija policistov konjenikov


Namen usposabljanja je bil pridobiti dodatna znanja o strokovnem delu s službenimi konji tako na teoretičnem področju, kjer so se policisti konjeniki seznanili z novostmi hipologije in strokovnega dela s službenimi konji, z novostmi veterinarske in splošne oskrbe službenih konj ter prehrane in z aktualnostmi na področju usposabljanja in praktične vadbe s službenimi konji, kot na praktičnem, ki je temeljil na odpravljanju napak pri jahanju, delu v skupini policistov konjenikov in izvajanju postopkov s službenimi konji. 

konji ovira

Kljub hrupu so službeni konji premagali nastavljeno oviro


Kot novost sta bili v program usposabljanja vključeni temi psiha konja in psihologija množice, ki sta pri delu policistov konjenikov in njihovih službenih konj zelo pomembni, še posebno ko morajo policisti konjeniki ukrepati proti množičnim kršitvam javnega reda in mira ter demonstracijam. 

konji ovira1

Tudi zavese niso zmedle policijskih konjev


Na usposabljanju so poleg vodje usposabljanja Adila Huselje iz Uprave uniformirane policije Generalne policijske uprave sodelovali tudi Drago Zadnikar iz Uprave uniformirane policije Generalne policijske uprave, Jožef Frajzman iz Policijske uprave Maribor, Cvetko Možina iz Policijske uprave Ljubljana in Jože Poštrak iz Policijske akademije ter zunanja predavatelja, dr. Maks Tušak in dr. Peter Umek iz Visoke policijsko-varnostne šole. 

konji ogenj

Gibanje med ognjenima ovirama

konji ogenj2Preskakovanje ognjene ovire jim ni povzročalo večjih težav


Predstavljene so bile naslednje vsebine:

  • osnovno usposabljanje jezdeca in konja (dresura in praktično jahanje),
  • bolezni konj in preventivno zdravstveno varstvo,
  • psihologija množic,
  • osnove topografije,
  • postopki konjenikov in usklajenost delovanja konjenice.

konji dim

Policisti konjeniki so se morali prebiti tudi skozi dimno zaveso