Sorodne objave

 

Center za izpopolnjevanje in usposabljanje na Policijski akademiji je izvajalec usposabljanj za nadzornika na smučišču od leta 2018, ko je bilo prvo obdobno izpopolnjevanje s tega področja dela. Do danes se je 8-urnega izpopolnjevanja udeležilo že 236 nadzornikov in tako osvežilo svoje znanje ter se seznanilo z novostmi glede nadzora na smučišču.

Udeležba na obdobnem izpopolnjevanju je sicer predpogoj za podaljšanje pooblastila za delo nadzornika na smučišču. Za pridobitev tega pooblastila pa je treba opraviti osnovno strokovno usposabljanje in preizkus usposobljenosti. Pooblastilo velja štiri leta, za podaljšanje se je treba vsake štiri leta udeležiti izpopolnjevalnega programa.

0 nadzorniki smucisca usposabljanje

Konec decembra smo izvedli osnovno usposabljanje za nadzornike na smučišču; zadnji dan so udeleženci na Voglu pridobivali predvsem praktična znanja.

Tridnevno osnovno usposabljanje za nadzornika na smučišču je Center za izpopolnjevanje in usposabljanje do zdaj izvedel štirikrat, za skupaj 62 kandidatov na nadzornike. Zadnje takšno usposabljanje je potekalo od 21. do 23. decembra 2022.

Dva dni so kandidati poslušali strokovnjake iz Policije, Ministrstva za notranje zadeve, Inšpektorata za infrastrukturo ter Smučarske zveze Slovenije, tretji dan pa je sledil praktični del usposabljanja na smučišču Vogel.

3 nadzorniki smucisca usposabljanje

Pri usposabljanju nadzornikov na smučišču je sodelovala tudi Letalska policijska enota.

Praktični del programa obsega tudi postopek nadzornika pri prihodu na kraj nesreče ali nenadnega obolenja, ukrepe ob nenadnem obolenju in opravljanje ogleda kraja nesreče na smučišču, zato se je v usposabljanje vključila tudi Letalska policijska enota na Generalni policijski upravi. Na ta način so se kandidati seznanili predvsem z nevarnostmi, ki jih predstavlja helikopter, in z načinom dela ob delujočem helikopterju, s čimer se zagotovi tudi večja varnost za vse udeležence na smučišču.

Usposobljenost kandidata za nadzornika se preveri s preizkusom znanja pred tričlansko komisijo. Preizkus znanja obsega pisni in ustni del iz vsebin, določenih v programu usposabljanja.

Povezane vsebine

Usposabljanje in pridobitev službene izkaznice za nadzornike na smučišču