V prostorih Policijske akademije v Tacnu je bila v petek, 30. novembra, slovesnost ob 10. obletnici ustanovitve Operativno-komunikacijskega centra (dalje: OKC).

Navzoče so ob tej priložnosti nagovorili g. Emerik Peterka, direktor Operativno-komunikacijskega centra na Generalni policijski upravi, prvi direktor OKC MNZ g. Marijan Štriker in generalni direktor policije g. Marko Pogorevc. Govorniki so se ob tej slovesnosti spomnili začetkov te službe in izrazili zadovoljstvo nad strokovnostjo in delom OKC-jev na vseh enajstih policijskih upravah in na Generalni policijski upravi.


OKC Pogorevc

G. Marko Pogorevc, generalni direktor policije.


OKC StrikarG. Štriker, prvi direktor

 OKC Peterkain g. Peterka, sedanji direktor Operativno-komunikacijskega centra.


Prvi začetki OKC sicer segajo že v leto 1945, ko je bila organizirana tedanja stalna dežurstva z namenom, da so lahko v primeru potrebe nemudoma obvestili o nastalih varnostnih razmerah vse pomembne nosilce narodne oblasti. Prva stalna služba pa je nastala na Tajništvu za notranje zadeve v Ljubljani leta 1955, katere temeljna organizacijska oblika v svoji osnovi obstaja še danes.

Z osamosvojitvijo Slovenije leta 1991 so se nekdanji sektorji za stalna dežurstva na regijski ravni in oddelek za stalno dežurstvo na ravni notranjega ministrstva preoblikovali v Operativno-komunikacijske centre kot samostojne organizacijske enote na ravni tedanjih Uprav za notranje zadeve in Ministrstva za notranje zadeve. Do konca leta 1992 je nastalo 11 regijskih Operativno-komunikacijskih centrov in OKC MNZ.


OKC udelezenci

Udeleženci ob proslavitvi 10. obletnice OKC


Bistvena pridobitev centrov na obeh ravneh je bila predvsem v pooblastilih, ki so jih dobili in moč samostojnega odločanja pri prvih operativnih posegih policije v trenutnih varnostnih razmerah. Na regijski ravni gre predvsem za sprejemanje obvestil na interventno številko policije 113 in za zagotovitev vodenja in usmerjanja policijskih sil pri reševanju vseh varnostnih dogodkov, kjer je potrebna takojšnja policijska intervencija, s čemer so bile ostale strokovne službe policije razbremenjene tekočih operativnih nalog. S tako organizacijo dela in s pooblastili je bilo zagotovljeno usklajeno delovanje uniformirane in kriminalistične policije, pa tudi njena večja učinkovitost, ki se kaže tudi v skrajševanju odzivnega časa v intervencijah.

Na ravni Generalne policijske uprave je OKC zadolžen za usklajevanje prvih operativnih ukrepov ter za obveščanje in poročanje v primeru varnostnih dogodkov, ki zajemajo več regij ali pa za tiste dogodke, ki so pomembni za celotno državo.

Pri izvedbi velikega števila projektov OKC v teh letih so sodelovali domači strokovnjaki, zaposleni v slovenski policiji. Vodstvo OKC je ob tej priložnosti še poudarilo, da jih tudi v prihodnje čaka še veliko dela pri razvoju te službe, saj imajo še dovolj vizij.

 

Besedilo in fotografije: Dean Božnik