Sorodne objave

 

Interventna številka 113 je med ljudmi že dobro znana. To dokazuje več kot pol milijona klicev, ki jih letno prejmejo operativno-komunikacijski centri policije po vsej državi. Vendar pa je številka 113 nemalokrat tudi napačno uporabljena, celo zlorabljena, klicoči pa velikokrat ne vedo, katere informacije so za policiste v takšnih trenutkih pomembne. Zato je Operativno-komunikacijski center Policijske uprave Maribor izdal zloženko Poklicali ste 113, prosim?

Poklicali ste 113, policija, prosim? (zloženka) 

IMG 2871

Zloženko Poklicali ste 113, prosim? so na novinarski konferenci predstavili (z leve): vodja OKC v PU Maribor Beno Topolnik, vodja OKC v Generalni policijski upravi Franci Koncilja in tiskovni predstavnik PU Maribor Bartolo Lampret.


Zloženko smo mariborski policisti pripravili v sodelovanju z Operativno-komunikacijskim centrom v Generalni policijski upravi, ki deluje na državni ravni. V zloženki je na poljuden način predstavljeno, v katerih primerih lahko občani pokličejo na številko 113, katere informacije potrebuje policija za uspešno izvedbo nalog, zloženka pa tudi opozarja, da je zloraba številke 113 lahko prekršek ali kaznivo dejanje.

Interventna številka policije 113


Kdaj lahko pokličem na 113?

Kadar občan potrebujejo pomoč policije, lahko pokliče na interventno številko 113. Klicatelj naj bi kar najbolje opisal dogodek in povedal, kakšne posledice ima dogodek za ljudi, točen čas in kraj dogodka, kakšne so možnosti za dostop do kraja intervencije, kaj je razlog kršitve itd. Na koncu mora podati tudi svoje osebne podatke.

Po sprejetem obvestilu delavec OKC ovrednoti informacije glede na pomembnost, aktualnost in nujnost ukrepanja, ugotovi kraj dogodka, preveri resničnost obvestila, ugotovi identiteto klicatelja in po potrebi zahteva dodatne informacije. V primeru zasedenosti policistov dogodke razdeli na tiste, ki zahtevajo takojšnji odhod na kraj dogodka, in na tiste, ki lahko počakajo na prostega policista.

 

Med nujne klice sodijo vsi klici, ki se nanašajo na dogodek, ko:

  • je neposredno ogroženo življenje,
  • se izvaja nasilje oz. gre za resno grožnjo,
  • so naznanjena pripravljalna dejanja za izvršitev kaznivega dejanja oz. se kaznivo dejanje že izvršuje in bi storilec lahko pobegnil,
  • se je zgodila prometna nesreča s hudimi telesnimi poškodbami ali prometna nesreča, ki ogroža varnost drugih udeležencev v prometu,
  • je napaden policist oz. potrebuje pomoč.


Če številko 113 zasede "prazen klic", je ne more poklicati tisti, ki nujno potrebuje pomoč policije!

Občani pa ne pokličejo na 113 le takrat, ko potrebujejo policijsko intervencijo, ampak tudi v primerih, ko potrebujejo zgolj neko splošno informacijo ali pa gre celo za provokacijo. To so za policijo tako imenovani "prazni klici". V letu 2009 je OKC Policijske uprave Maribor sprejel 73.272 tovrstnih klicev, kar predstavlja kar 65 % vseh klicev na 113.

Podobno stanje je tudi na državni ravni. Enajst OKC-jev posameznih policijskih uprav je v letu 2009 prejelo skupaj 591.738 klicev na interventno številko policije. 201.738 je bilo klicev, ki so zahtevali napotitev policistov na kraj dogodka, 390.401 ali kar 66 % pa je bilo klicev, ki niso imeli interventnega pomena. Prav je zloženka Poklicali ste 113, prosim? nadvse dobrodošla.

Poudariti velja, da je zloraba številke 113 lahko prekršek ali kaznivo dejanje zlorabe znamenj za pomoč in nevarnost po 309. členu Kazenskega zakonika. Predvsem pa je treba vedeti, da zaradi zasedenosti interventne številke 113 ne more priklicati policije tisti občan, ki nujno potrebuje pomoč. Če občan potrebuje informacije ali splošne napotke o policijskih zadevah, naj se obrne na najbližjo policijsko postajo.

Zlasti pri nujnih interventnih dogodkih je pomembna hitrost ukrepanja policije. Reakcijski čas policijskih sil je čas od občanovega klica na interventno številko 113, ki ga sprejme policist OKC, do prihoda policijske patrulje na kraj dogodka, dejanja ali pojava.

IMG 2879

 Novinarji so si ogledali, kako poteka delo v operativno-komunikacijskem centru.


Kaj pravzaprav je OKC?

Vsaka policijska uprava ima na regionalni ravni OKC, ki je samostojna notranja organizacijska enota. Na državni ravni deluje OKC v Generalni policijski upravi.

Na številki 113 policisti zbirajo podatke o dejanjih, dogodkih in pojavih, ki so pomembni za delo policije in za tekočo dnevno oceno stanja varnosti na območju policijske uprave. Obvestila ustrezno ovrednotijo, klasificirajo in dokumentirajo. Odrejajo izvajanje ustreznih nalog in ukrepov ter skrbijo za obveščanje pristojnih. Neposredno spremljajo, usmerjajo in usklajujejo prve nujne interventne ukrepe policije ob kaznivih dejanjih, prometnih nesrečah, zadevah s področja javnega reda in miru, javnih prireditvah, naravnih in drugih nesrečah.

Operativno-komunikacijski center je v skoraj dvajsetletnem delovanju vseskozi dokazoval pravilnost organiziranja interventne dejavnosti policije. Policisti v OKC na interventni številki štiriindvajset ur na dan z veliko mero posluha za človeške stiske sprejemajo klice državljanov. Od nekaj manj kot 2.000 klicev, ki jih dnevno prejmejo, morajo policisti z veliko mero profesionalnosti izluščiti primere, ko mora policija takoj intervenirati in morebiti rešiti življenje.


Delo operativno-komunikacijskega centra

* * *

OKC PU Maribor je v prvih sedmih mesecih letošnjega leta prejel 53.533 klicev na interventno številko 113 (112.280); od tega je bilo 22.097 interventnih klicev (39.008). Med njimi smo obravnavali 758 nujnih interventnih dogodkov (1.023). Povprečni reakcijski čas PU Maribor za interventne dogodke je znašal 19 minut in 39 sekund (19´49˝), za nujne interventne dogodke pa 11 minut in 42 sekund (12´01˝).

* Številke v oklepajih predstavljajo podatke za leto 2009.