Sorodne objave

 

Usposabljanje policistov Specialne enote Generalne policijske uprave za delo v zimskih pogojih, ki je bilo razdeljeno na delo na urejenih smučiščih in izven urejenih površin v gorskem svetu, je potekalo v dveh skupinah. V prvi skupini, ki se je usposabljala od 9. do 12. marca 2004, so sodelovali tudi pripadniki avstrijske specialne enote GEK Cobra in specialne enote SEK Baden-Wűrttemberg iz Nemčije. V drugi skupini pa so se policisti SE usposabljali od 16. do 19. marca 2004.

Usposabljanja, ki je tudi letos potekalo na Voglu pri Bohinju, se je udeležilo 70 policistov SE iz enote A in B.

ZimskiTaborSE01Demonstrator smučanja prikazuje policistom Specialne enote 'smuk' prežo


Namen usposabljanja je bil zagotoviti pripravljenost policistov SE za delo na smučiščih in izven urejenih površin v hribovitem svetu ter zagotavljanje specialnih znanj in fizične priprave kot podpore za izvajanje različnih nalog v zimskih pogojih.

ZimskiTaborSE02


Vodja alpskega dela usposabljanja Anton Majhen iz Specialne enote Generalne policijske uprave je povedal, da je bil na letošnjem usposabljanju poudarek na smučanju izven urejenih smučišč in dvodnevni turni smuki, na kateri so policisti SE prenočevali v bivakih. "Razlika glede na prejšnja usposabljanja policistov SE v zimskih pogojih je tudi ta, da smo v prvem delu usposabljanja gostili pet pripadnikov iz nemške specialne enote in dva inštruktorja specialne enote iz Avstrije. Pripadniki tujih enot nimajo tako organiziranega usposabljanja za delo v zimskih pogojih, nad katerim so bili zelo navdušeni, kajti na njihovih usposabljanjih ne sodelujejo inštruktorji smučanja, ki bi jim sproti popravljali napake. Slovenski policisti SE so po znanju in smučarskih tehnikah zelo napredovali tudi po zaslugi demonstratorja smučanja Tomislava Omejca iz Policijske akademije Generalne policijske uprave, s katerim dobro sodelujemo," je povedal Majhen.

ZimskiTaborSE03


Policisti SE so se na zimskem taboru seznanili z nevarnostmi v gorskem svetu, z osnovami orientacije in reševanja v primeru nesreče v visokogorju, s turnim smučanjem, s hojo in tehnikami gibanja v snegu, z osnovami tehnike varovanja v snegu ter bivakiranjem v snegu, z uporabo orožja in tehnike streljanja z uporabo smuči, z možnostjo uporabe helikopterja v zimskih pogojih, s predpisi o zagotavljanju varnosti na smučiščih, z vlogo policije in gorske reševalne službe pri reševanju nesreč na smučiščih, z različnimi gibanji po urejenih smučiščih kot najpomembnejši predpogoj gibanja izven urejenih smučišč, s pogoji učenja smučanja in smučanja na slovenskih smučiščih, z osnovno in specialno motoriko človeka kot najpomembnejši predpogoj kvalitete gibanja, s snežno odejo in preobrazbo snega, o plazovih ter o nastanku in delitvi plazov, o ocenitvi možnosti trganja snežnih plazov s preizkusom stabilnosti snežne odeje, z opremo in zaščitnimi sredstvi, za delo v zimskih pogojih in z zakonodajo na področju varnosti in reda na smučiščih.


ZimskiTaborSE04Skupinsko izvajanje ene izmed tehnik smučanja


ZimskiTaborSE05Policist SE med izvajanjem različnih tehnik smučanja


ZimskiTaborSE06Oblika sodelovanja med SE in letalsko policijsko enoto


ZimskiTaborSE07Priprave na pohod


ZimskiTaborSE08Na poti proti kraju izdelave bivakov


ZimskiTaborSE09Policist SE pri izdelovanju bivaka


ZimskiTaborSE10Učenje hoje v "ključih"


ZimskiTaborSE11Večerja na prostem


ZimskiTaborSE12Na poti v dolino


Besedilo: Tadeja Kuhar
Fotografije: Tadeja Kuhar in arhiv Specialne enote Generalne policijske uprave