Sorodne objave

 

V Varšavi na Poljskem so se 10. novembra 2011 srečali šefi evropskih policij. Srečanje se je udeležil tudi generalni direktor policije Janko Goršek.

Na sestanku, ki ga je organiziralo poljsko predsedstvo Svetu Evropske unije, so šefi policij izpostavili nekatera ključna področja policijskega dela, ki jim je treba v prihodnje posvečati posebno pozornost.

PB100359

Ob robu zasedanja se je generalni direktor policije Janko Goršek sestal z Ilkom Laitinenom, direktorjem agencije Frontex (Evropske agencije za vodenje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic EU). Razpravljala sta o trenutni situaciji na zunanji schengenski meji, za katero je med drugim odgovorna tudi Slovenija. Goršek je predstavil ukrepe slovenske policije na zunanji meji in poudaril, da je stanje, kljub manjšemu povečanju nezakonitega priseljevanja, na tem področju stabilno. Direktor Frontexa se je slovenski policiji še zahvalil za aktivno sodelovanje pri skupnih operacijah, predvsem na grško-turški meji.

V okviru sestanka policijskih šefov sta direktor Europola Rob Wainwright in predstavnik Evropske komisije predstavila stanje na področju notranje varnosti v EU. V Varšavi je bil med drugim predstavljen tudi pakt proti sintetičnim drogam, ki so ga ministri za pravosodje in notranje zadeve Sveta EU sprejeli oktobra letos, spregovorili pa so tudi o ukrepih za zatiranje kriminalitete, povezane z uporabo nelegalnih substanc. Slovenska policija je na podlagi ugotovitev Europolove ocene tveganja o organizirani kriminaliteti 2011 že od septembra aktivno vključena v posebno skupino držav članic EU, ki usklajuje skupne ukrepe za odzivanje na to vrsto problematike.

Šefi policij so na sestanku razpravljali tudi o učinkovitosti ustanovljenih Uradov za odvzem premoženja nezakonitega izvora v državah EU. Urade so ustanovile že skoraj vse države članice, razen dveh, kar pa ne omejuje učinkovitega dela. Kot so izpostavili, je odvzem premoženja nezakonitega izvora zelo učinkovit način zatiranja kriminalitete, zato je treba zagotavljati ustrezne pogoje za njihovo delovanje. S sprejemom posodobljene zakonodaje s tega področja (slovenski državni zbor je namreč 2. novembra 2011 sprejel Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora) je Slovenija posodobila zmožnosti uradov in tako potrdila izkušnje drugih držav, da je odvzem premoženja nezakonitega izvora zelo uspešen način zatiranja organizirane in drugih hujših oblik kriminalitete.

PB090343

 Generalni direktor policije Janko Goršek je ob tej priložnosti obiskal tudi napotena predstavnika slovenske mejne policije v agenciji Frontex Matjaža Jančiča, ki deluje v enoti za skupne operacije v sektorju za kopenske meje, ter Simona Kelenca, ki deluje v enoti za analize tveganja v sektorju za analiziranje in načrtovanje.