Sorodne objave

 

Po sobotnih demonstracijah so posamezni demonstranti kritizirali postopke policistov, ki so odvzeli prostost štirim kršiteljem. Najprej moškemu, ki je na shod prinesel vile, pa jih ni želel izročiti policistom, potem pa še osebi, ki je metala barvne balone v pročelja zgradb in tako povzročala škodo. Ko so policisti želeli odpeljati osebo v pridržanje, sta dva protestnika to poskušala na silo preprečiti, zato so policisti pridržali tudi slednja.

Postopki so bili izpeljani korektno, tako kot to od policije zahtevajo zakon in pooblastila, ki so jim zaupana. Policija je dolžna ukrepati, ko zazna, da je prišlo do dogodka, ki ima ali elemente prekrška ali znake uradno pregonljivega kaznivega dejanja, ter s posredovanjem vzpostaviti javni red in mir.

Policija ne igra nobene druge vloge kot te, ki ji jo nalaga zakon. Policija ne ukrepa, če ni kršitev. V vseh svojih pozivih javnosti pred dosedanjimi zbiranji smo posebej izpostavili, da je javno zborovanje in izražanje stališč ustavna pravica državljanov, ki pa naj jo uveljavljajo mirno in strpno. S tega vidika je očitek, da so bili policijski ukrepi usmerjeni proti protestom oz. protestnikom, povsem neupravičen. Nikakršnih navodil za nasilno in agresivno ukrepanje ni bilo. Policija vse svoje ukrepe izvaja izključno zaradi zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja.

Protestnike, ki kritizirajo policijo, ker ukrepa zoper tiste, ki na shod prihajajo z vilami, in pridrži posameznike, ki uničujejo tuje premoženje, sprašujemo, koga bi klicali, da zagotovi varnost, mir in red, če bi stvari ušle izpod nadzora?

Policija ne more in ne sme tolerirati takih kršitev, ne glede na to, na kateri »strani« so bile storjene. Prav vsi, tako tisti, ki protestirajo, kot tisti, proti katerim protestirajo, morajo spoštovati zakon, saj je lahko le tako javni shod varen za vse. Ob tem ima policija, poleg organizatorja shoda, ki je prvi dolžan zagotoviti ustrezno varnost, zakonsko dolžnost, da poskrbi za varovanje javnega reda in miru in tako omogoči varno zborovanje vsem udeleženim.

Lahko razumemo, da protestniki policijske postopke na protestih pogosto vidijo kot poseganje v njihove pravice, vendar pa zagotavljamo, da policija enako ravna proti vsem kršiteljem. Zavedamo se, da so se protestniki udeležili shodov, da bi izrazili svoje nezadovoljstvo s trenutnimi razmerami, kar je njihova ustavno varovana pravica, vendar pa žaljenje, blatenje in kritiziranje policije zagotovo ne bo pripomoglo k rešitvi teh problemov.