Sorodne objave

Pozor, žeparji! 7. januar 2023
 

Pred nami je še en poletni vikend, ko bo veliko ljudi preživljalo prosti čas ob morju, rekah in jezerih. Vse, ki se v teh vročih poletnih dneh zadržujete ob vodi, v policiji ponovno opozarjamo na osnovne preventivne ukrepe za večjo varnost. Na posebno previdnost opozarjamo tudi potapljače.

slika dveh policistov kolesarjev v pristanišču

Policisti tudi letos v okviru svojih rednih nalog preventivno svetujemo in opozarjamo na nevarnosti, ki pretijo kopalcem, potapljačem, udeležencem vodnih športov in uporabnikom vodnih plovil. Aktivnosti izvajajo predvsem tiste policijske enote, na območju katerih so večja naravna in druga kopališča.

Zvočni posnetek izjave Alojza Sladiča, predstavnika Sektorja splošne policije v Generalni policijski upravi (mp3) 

Nasveti za kopalce

Kopanje je varno le na vodnih površinah, ki so temu namenjene, saj t. i. divja ali črna kopališča nimajo organiziranih služb za reševanje iz vode niti upravljavcev, vprašljiva pa je tudi kakovost vode. Za varno kopanje upoštevajte naslednje nasvete:

  • ne skačite v vodo, če ne poznate njene globine in če je voda kalna,
  • vroči oz. razgreti ne skačite v mrzlo vodo,
  • nikoli ne puščajte otrok brez nadzora,
  • ne plavajte sami na daljše razdalje,
  • ne plavajte pod vplivom alkohola, preveč siti ali preveč lačni,
  • vodni tokovi, vrtinci in tolmuni so dodatna nevarnost za utopitev, zato se jim izognite,
  • upoštevajte, da otrokom do 7. leta starosti ni dovoljen vstop na kopališče brez spremstva staršev, skrbnika oz. odgovorne osebe .


Nasveti za varno potapljanje

Obiski jamarjev in potapljačev v slovenskih rekah in jamah so v zadnjih letih čedalje pogostejši. Gre za lep, a tudi zahteven in nevaren šport, zato pred potopom poskrbite za svojo psihofizično pripravljenost, pred potopom ne uživajte alkoholnih pijač, potop načrtujte in upoštevajte vremenske razmere in vidljivost v vodi, vedno se potapljajte v paru, območje potopa zavarujte s površinsko bojo. O kraju in času potopa venomer obvestite tudi domače ali prijatelje.

Potapljanje ni dovoljeno na območjih, ki so varovana s predpisi o varstvu narave ali drugimi predpisi, ki na določenem območju prepovedujejo potapljanje.

Poskrbite tudi za varnost svojega premoženja

Vse kopalce in druge obiskovalce kopališč opozarjamo tudi na varovanje svojih stvari, saj tatovi pogosto izkoristijo našo dopustniško nepazljivost. Na plaži ne puščajte vrednejših predmetov brez nadzora, zaklepajte svoja vozila, pred odhodom na dopust pa poskrbite tudi za ustrezno varnost svojih domov. Sicer bo policija tudi letos na kopališčih in na Obali dodatno prisotna tako z uniformiranimi policisti kot policisti v civilnih oblačilih.

Več preventivnih nasvetov

Preventivni nasveti za večjo varnost v in ob vodi

Preventivni nasveti za varno potapljanje

Prva pomoč pri utopitvah

Zavarujte svoje imetje tudi, ko ste na dopustu!


Gramozne jame in druga nezavarovana kopališča so lahko za plavalce tudi usodne, kar dokazujejo vsakoletne nesreče oz. utopitve. Policisti na te nevarnosti občasno opozarjajo ob opravljanju drugih nalog, pogosto pa na nevarnosti opozarjajo tudi opozorilne table, ki jih nameščajo lokalne skupnosti idr. Sankcije za kopanje v neurejenih oz.  "divjih kopališčih" niso predvidene, kopanje na njih pa je na lastno odgovornost.

V zadnjih treh letih se je v Sloveniji utopilo 54 oseb

Policija je v zadnjih treh letih (v letih 2010, 2011 in 2012) obravnavala skupno 54 utopitev, v prvih šestih mesecih letošnjega leta pa se je zgodilo 5 utopitev.

Največ, kar 20 oseb, se je v zadnjih treh letih utopilo v rekah, in sicer so se 2010 zgodile 3 utopitve, v letu 2011 je bilo 7 utopitev, leta 2012 pa se je v rekah utopilo 10 oseb.

V jezerih se je v istem obdobju utopilo 5 oseb, od česar so se 4 osebe utopile v letu 2010, ena pa v letu 2012.

Na drugih krajih, kamor spadajo različne gramoznice in druga divja kopališča, se je v zadnjih treh letih utopilo skupno 12 oseb (leta 2010 so se utopile 3 osebe, leta 2011 se je utopilo 5 oseb, leta 2012 pa so se utopile 4 osebe).

V bazenih se je v zadnjih treh letih utopilo 5 oseb, enako število oseb se je v istem časovnem obdobju utopilo tudi v morju.