Sorodne objave

 

V Slovenijo je na petdnevni študijski obisk prispelo šest predstavnikov palestinske nacionalne policije, ki se želijo seznaniti z znanjem in izkušnjami slovenske policije na področju izdelave, implementacije in vsebine etičnega kodeksa v policiji.

Gre za študijski obisk v okviru mednarodne civilne misije, natančneje Evropske misije EUPOL COPPS, ki izvaja svoje poslanstvo na palestinskim ozemlju z različnimi projekti kot pomoč pri izgradnji varnostnega sistema, med drugim tudi na področju dela palestinske policije. Pri organizaciji oziroma izvedbi projektov je sodelovalo in misiji pomagalo že več držav članic EU. Na pobudo vodje slovenskega policijskega kontingenta in ob podpori misije ter UNDP (United Nations Development Programme), ki je prispeval sredstva, smo v času med 8. in 13. septembrom 2013 pripravili usposabljanje za šest palestinskih policistov srednjega in višjega menedžmenta. Udeleženci usposabljanja bodo doma delovali kot multiplikatorji oziroma prenašalci tega znanja na palestinsko policijo.

Program je zasnoval Odbor za integriteto in etiko v policiji. Prav tako bodo pri izvedbi programa sodelovale še druge policijske enote, tako z nivoja generalne policijske uprave kot policijskih uprav, pa tudi zunanji izvajalci iz Fakultete za varnostne vede.

Po besedah vodje odbora Roberta Šumija, sicer zaposlenega v Sektorju za policijska pooblastila in preventivo v Službi generalnega direktorja policije na Generalni policijski upravi, je osnovni namen izobraževanje kolegov iz Palestine v izgradnji in implementaciji kodeksa policijske etike, ki ga želijo v Palestini tudi sami narediti.

"Pripadniki palestinske nacionalne policije oz. tisti, ki so zadolženi za izgradnjo tega sistema v Palestini so si zaželeli naših izkušenj na tem področja. Slovenija je namreč znotraj CEPOL-a prepoznana kot ekspertna država na tem področju in naši strokovnjaki iz Odbora za etiko in integriteto sodelujejo na tem področju na različnih dogodkih v različnih evropskih državah. To pa je tudi ključ, da so nas zaprosili za sodelovanje. Predstavimo jim lahko lastne izkušnje in način, kako smo mi implementirali naš že drugi kodeks policijske etike. Nato pa poskušamo ugotoviti stične točke, da bi jim lahko pomagali pri izgradnji njihovega sistema, ki ga uvajajo šele od leta 2006," je še povedal Šumi.

RobertSumiZvočni posnetek izjave Roberta Šumija (mp3) 
 

Policijska etika je način, kako policisti opravljamo svoje delo. Poleg zakonitosti in strokovnosti tvori našo profesionalnost.

 

Robert Urek, ki je eden od dveh slovenskih policistov na delu v mednarodni civilni misiji EUPOL COPPS v Palestini, dodaja, da je izgradnja kapacitet palestinske policije s poudarkom na implementaciji etičnega kodeksa zelo pomemben dejavnik, saj je - na območju, kjer misija deluje - odsotnost zakonodaje s področja policijskega dela močno prisotna.

V sklopu izobraževanja bodo palestinski policisti dobili konkretne usmeritve in standarde izvajanja vseh postopkov, ki jih izvajajo kot policisti. V končni fazi bo to pomenilo dvig standardov kvalitete policijskega dela za vse prejemnike teh policijskih storitev na območju Zahodnega brega.

RobertUrek

Zvočni posnetek izjave Roberta Ureka (mp3)

Slovenska policija je nov kodeks policijske etike sprejela leta 2008, ko se je začela s področjem krepitve integritete v policiji tudi sistematično ukvarjati. V začetku leta 2011 je bil ustanovljen Odbor za integriteto in etiko kot posvetovalno telo generalnega direktorja policije za sistematično preučevanje strateških predlogov, novosti, vprašanj in dilem s področja integritete ter etike. Člani odbora načrtujejo in izvajajo različne projekte tudi za sistematično krepitev osebne in organizacijske integritete. Visoka stopnja etike in integritete je namreč osnovna vrednota policijskih uslužbencev. Da bi jo uspešno spodbujali in negovali, se moramo poleg odgovornosti, ki jo imamo do občanov, zavedati tudi odgovornosti, ki jo imamo do sebe in svojih sodelavcev. Prav zato je eden najpomembnejših ciljev vodstva policije ustvarjati in ohranjati delovne razmere, v katerih bodo prevladovali medsebojno spoštovanje in zaupanje, predvsem pa visoka raven etične zavesti ter osebnostne in poklicne integritete.

Člani Odbora za etiko in integriteto delujejo tudi kot eksperti znotraj Evropske policijske akademije (CEPOL) in so v letu 2012 vodili evropski projekt nadgradnje skupnega kataloga znanj s področja poklicne etike in integritete. Vsako leto jih vabijo v različne države EU kot strokovnjake na CEPOL-ovih usposabljanjih s tega področja.

Preberite tudi:
Odprtje mednarodne konference o človekovih pravicah, policijski etiki in integriteti (12. 4. 2011)

V okviru obiska so si predstavniki palestinske nacionalne policije danes, 9. septembra 2013, v spremstvu nekaterih slovenskih predavateljev in predstavnikov Ministrstva za zunanje zadeve, ogledali tudi Muzej slovenske policije.