Generalni direktor policije Janko Goršek se je skupaj s svojo namestnico mag. Tatjano Bobnar danes, 19. januarja 2011, udeležil ustanovne seje Odbora za integriteto in etiko.

Odbor je posvetovalno telo generalnega direktorja policije. Namenjen je sistematičnemu preučevanju strateških predlogov, novosti, vprašanj in dilem s področja integritete ter etike.

IMG_8318_obdelana_zmanjsana

 Odbor sestavljajo Robert Šumi iz Službe generalnega direktorja policije kot predsednik, mag. Ivo Holc iz Policijske akademije kot podpredsednik ter člani Janez Ogulin iz Uprave uniformirane policije, Robert Črepinko iz Uprave kriminalistične policije, mag. Danilo Jamer iz Policijske uprave Slovenj Gradec, Tomaž Čehovin iz Policijske uprave Koper, mag. Franc Virtič iz Policijske uprave Maribor, mag. Simon Slokan iz Policijske uprave Ljubljana, Matjaž Volčanjk iz Policijske uprava Novo mesto in Peter Jamnik iz Policijske uprave Kranj.